Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Istaknuti Bošnjaci > Zbornik o Nasuhu Matrakčiju: Prevladavanje krize sjećanja kod Bošnjaka

Zbornik o Nasuhu Matrakčiju: Prevladavanje krize sjećanja kod Bošnjaka

Redakcija portala Akos.ba će u narednom periodu objavljivati tekstove iz Behara broj 121. u kojem je objavljen zbornik radova naučnog skupa o Nasuhu Matrakčiji.

 

Pred znanstvenu i kulturnu javnost do­nosimo priređeni Zbornik tekstova koji su predstavljeni na okruglom stolu održanom u decembru 2014. godine – UNESCO-ove godine Nasuha Matrakčija – a koji je organi­ziran povodom obilježavanja 450. obljetnice smrti matematičara, književnika, hroničara i minijaturiste Nasuha Matrakčija Bošnjaka.

U organizaciji Orijentalnog instituta Univer­ziteta u Sarajevu i suorganizaciji BZK “Pre­porod” Općinskoga društva Visoko i Zavi­čajnog muzeja Visoko održan je na ovim prostorima prvi okrugli stol, i prvi projekt uopće, koji je u središtu svoga zanimanja imao život i opus Nasuha Matrakčija Bo­šnjaka (u. 1564).

Tekstove pristigle za ovaj Zbornik uokvirili smo u tri sadržinske cjeline, a rukovodeći se ustaljenim konceptom. Stoga, rečene sadržinske cjeline obuhvataju oblast povijesti, naučne misli te književnosti i umjetnosti, u Zborniku posložene upravo spomenutim redoslijedom. Kako se, na ovim prostorima, radi o prvom zborniku posvećenom životu i opusu Nasuha Matrakčija Bošnjaka, smatrali smo opravdanim uvrstiti i dosadašnje radove o Nasuhu Matrakčiju nastale iz pera naučnih radnika Orijentalnog instituta u Sarajevu.

Tekstove pristigle za ovaj Zbornik uokvi­rili smo u tri sadržinske cjeline, a rukovodeći se ustaljenim konceptom. Stoga, rečene sa­držinske cjeline obuhvataju oblast povijesti, naučne misli te književnosti i umjetnosti, u Zborniku posložene upravo spomenutim re­doslijedom. Na našu veliku žalost, Zbornik ne uključuje tekst jednog od najuglednijih bosanskohercegovačkih povjesničara um­jetnosti prof. dr. Ibrahima Krzovića, a koji je svoje saopćenje podnio na okruglom stolu. Kako se, na ovim prostorima, radi o prvom zborniku posvećenom životu i opusu Nasu­ha Matrakčija Bošnjaka, smatrali smo oprav­danim uvrstiti i dosadašnje radove o Nasuhu Matrakčiju nastale iz pera naučnih radnika Orijentalnog instituta u Sarajevu. Kao skro­man doprinos obilježavanju obljetnice smr­ti ovog erudite – jednog od središnjih imena kulturno-umjetničke scene Osmanske države u XVI stoljeću – priredili smo i katalog mini­jatura Nasuha Matrakčija sadržanih u Knjizi o  Sulejmanu Zakonodavcu i Konačištima pri putovanju kroz Irak i južni dio Irana.

U jeku organiziranja okruglog stola po­svećenog Matrakčiju Bošnjaku, na bolji svi­jet otišla je dr. Hatidža Čar-Drnda, vrijedni pregalac na polju osmanske historije i naučni radnik Orijentalnog instituta u Sarajevu. Sto­ga se njezina života i opusa, u ovom Zborni­ku, prisjećamo iskrenim riječima dr. Sabahete Gačanin, naučnog radnika Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu. Također, kao naš skroman doprinos, u Zbornik smo uvrstili i jedan od brojnih znanstvenih tek­stova dr. Hatidže Čar-Drnda: “Teritorijalna i upravna organizacija Visočke nahije do početka 17. stoljeća”, objavljen u časopisu Orijentalnog instituta u Sarajevu, Prilozi za orijentalnu filologiju.

Donoseći pred javnost prvi Zbornik o Na­suhu Matrakčiju, i pritom isključujući svaku pomisao da će to biti i posljednji, srdačno zahvaljujemo naučnim radnicima Orijental­nog instituta Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Ibrahimu Krzoviću, bez čijeg učešća i prigod­nih izlaganja ne bismo bili u prilici organizira­ti okrugli stol niti prirediti Zbornik. Naročitu zahvalnost dugujemo direktoru Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu dr. Adnanu Kadriću te uredništvu časopisa za kulturu i društvena pitanja Behar.

Piše: Mr. Aida Smailbegović

 

Akos.ba

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com