Islamske temeU Fokusu

Vrijednost emaneta i ispunjavanja obećanja

U odlike ovog ummeta ubrajaju se i mnogobrojni sevapi za onoga ko ispunjava obećanja i povjerene emanete. Takvom se garantira džennet, jer se u hadisu koji prenosi Ubade b. es-Samit navodi da je Resulullah, a.s., rekao: “Vi garantirajte meni, i ja ću garantirati vama džennet: kada pričate – govorite istinu, ispunjavajte obećanja i ispunjavajte povjerene emanete.” (Ahmed, ibn Hibban, Haki i el-Bejheki)

Ono što ukazuje na vrijednost povjerenja i ispunjavanja obećanja jeste i ono što se navodi od žestokih prijetnji za onoga ko bude vjeroloman i ne ispunjava obećanje. Poslanik, a.s., je rekao: “Nema imana onaj ko nema emaneta” (et-Taberani)

U drugom hadisu je rekao: “Tri su znaka licemjera: kada govori – laže, kada obeća – ne ispuni obećanje, i kada mu se nešto da u emanet – to iznevjeri” (Buharija i Muslim)

Ebu Ja’la bilježi preko Enesa, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Kod koga se nađu tri znaka (koja su navedena u prethodnom hadisu), on je licemjer – pa makar postio, klanjao, obavio hadždž i umru i tvrdio da je musliman.”

Vjerovjesnik, a.s., je rekao: “Kada Allah sakupi sve narode na Sudnjem danu, za svakog onoga ko ne bude ispunio emanet će se podići zastava i reći: ‘Ovo je pronevjera tog i tog čovjeka’ ” (Muslim)

Povezani članci

Back to top button