Islamske teme

Vjerovjesnici su braća

Svi vjerovjesnici su braća i njih je Allah poslao kako bi ljudima ukazivali na pravi put i izveli ih iz tame na svjetlo. Zbog toga je Uzvišeni Allah vjerovanje u njih učinio uslovom i temeljem imana. Uzvišeni kaže: Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što je objavljeno nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikave razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo. (Al-Bekara, 136.)

Zato onaj koji pokrene jednog vjerovjesnika postao je nevjernik u Allaha i porekao je sve poslanike, te zbog toga musliman se ne može zvati muslimanom osim ukoliko ne vjeruje u sve poslanike i vjerovjesnike.

Kaže Poslanik, s.a.v.s.: „Ja sam najpreči čovjek Isau sinu Mejreminom, na ovom i na onom svijetu, a svi vjerovjesnici su braća po ocu, majke su im različite, a vjera im je jedna.“

   Islamski učenjaci kažu: „(…) značenje hadisa jeste da su temelji vjerovanja isti, a to je vjerovanje u akidu tevhida, a propisi i zakoni su im različiti, tako da su oni složeni na temeljima tevhida, a kada su u pitanju ogranci šerijata u tome se razlikuju.“

Poslanikovo, s.a.v.s, poštivanje i veličanje ostalih vjerovjesnika se ogledalo u tome da nije smatrao jedne boljim od drugih. Tako se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: „Jedne prilike je neki židov izlagao svoju robu pa mu je dato za nju nešto što je mrzio, na šta je rekao: „Ne, tako mi Onoga Koji je Musaa odlikovao nad ostalim ljudima! To je čuo jedan ensarija, te je ustao i ošamario ga, a onda rekao: „Govoriš to, a poslanik Muhammed je među nama.“ Nakon toga je ovaj židov otišao do Poslanika, s.a.v.s, i rekao: „ O Ebu-l-Kasime, ja imam ugovor i zaštićen sam, pa kakvo je stanje onoga koji me je udario? Poslanik, s.a.v.s, je upitao ensariju: „Zašto si ga udario?“, pa mu je ovaj spomenuo razlog. Poslanik, s.a.v.s., se tada naljutio tako da se to vidjelo na njegovom licu, a zatim je rekao: „Nemojte jedne vjerovjesnike smatrati boljim od drugih.“

A od Enesa b. Malika se prenosi da je rekao: „Došao je jedan čovjek Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: „O najbolje stvorenje. , a Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao: „To je Ibrahim, alejhisselam.“

Također je Poslanik, s.a.v.s., kazao: „Ne priliči robu da kaže: „Ja sam bolji od Junusa b. Meta.“

   Rečeno je Poslaniku, s.a.v.s., : „O Poslaniče, ko je najplemenitiji čovjek?“ Poslanik, s.a.v.s., reče: „Najplemenitiji je onaj koji je najbogobojazniji.“ Prisutni rekoše: „Nismo te o tome pitali!“ Poslanik, s.a.v.s., reče: „Onda Jusuf, sin Allahovog poslanika, koji je isto tako sin Allahovog poslanika, koji je sin Allagovog prijatelja (halila). Prisutni ponovo rekoše: „Nismo te o tome pitali!“ On tada reče: „Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najbolji ljudi u džahilijatu, oni su najbolji i u islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima.

IZVOR: MUHAMMED ALLAHOV POSLANIK – DR. AHMED B. OSMAN EL-MEZJED                                             

Za Akos.ba priredila: Neira P.

Povezani članci

Back to top button