Islamske teme

Važnost tjelesnog odgoja u islamu

Tjelesni odgoj ima poseban značaj u životu djeteta. Allah Plemeniti djeci je omilio igru, jer se u igri dijete dokazuje, jača i razvija. Igranjem se dijete relaksira, pa će mu igra, nakon učenja u mektebu ili školi, omogućiti odmor i dati novu snagu i poticaj, a zabrana igranja i stalno opterećivanje samo učenjem, kako smatra Imam Gazali, smanjuje oštroumnost i umanjuje volju za učenjem. (Menhedžu-t-terbijjeti-n-nebevijjeti, str. 209)

Analizom Poslanikovih, s.a.v.s., hadisa dolazimo do nepobitnih argumenata o njegovom podsticaju na jačanju dječijeg tijela i konstrukcije, a to vidimo kroz četiri elementa: plivanje, gađanje i jahanje.

Poslanik islama, s.a.v.s., podsticao je da djecu učimo onome što je korisno. Pa čak i kada se igraju ili se bave nekim hobijem, to treba da bude korisno za njihov razvoj i društvo u kome žive. Otuda u jednoj merfu’-predaji koju prenosi Sa’d b. Vekkas, r.a., stoji: „Vježbajte gađanje, jer je to dobro,“ ili: „vaš najbolji hobi,“ a u drugoj predaji: „vaša najbolja igra.“ (Bezar i Taberani)

Imam Taberani i hafiz Munziri navode dobru predaju u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s., jasno naglašava: „Sve izlazi iz okvira zikra/spominjanja Allaha, izuzev četiri stvari: čovjekovo precizno gađanje, dresiranje i pripitomljavanje konja, zabavljanje i igranje sa svojom porodicom i učenje plivanja.“ (Taberani)

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je prolazeći pored omladinaca koji su vježbali gađanje, kako prenosi Seleme b. el-Akve’a, r.a., rekao: „Gađajte, sinovi Ismailovi, jer vaš otac je bio strijelac.“ (Ibn Madže)

Treba organizirati natjecanja među djecom, kako bismo razvijali njihove mogućnosti i želju za pobjedom. To je Allahov Poslanik, s.a.v.s., činio, želeći unijeti takmičarsku atmosferu među djecom. Tako ‘Abdullah b. Haris, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poredao ‘Abdullaha, ‘Ubejdullaha i druge ‘Abbasove, r.a., sinove, rekavši im: „Ko prvi stigne do mene, dobiće to i to.“ Kada bi stigli do cilja, sjedali su mu na leđa i grudi, a on ih je uzimao i ljubio. (Ahmed)

Zanimljivo je spomenuti da je Poslanik, s.a.v.s., sve takmičare uzimao, ljubio i davao im nagradu, htijući ukazati da je najbitnije da svi učestvuju, da među njima vlada takmičarski duh i da, na takav način, od najranijih trenutaka života razvijaju svoju fizičku konstrukciju.

Igranje odraslih s djecom

Roditelji trebaju naći i priliku i vremena poigrati se sa svojom djecom, kao što je to činio naš najveći uzor, Allahov Poslanik, s.a.v.s., sa svojim unucima, Hasanom i Husejnom, r.a. tako Omer b. el-Hattab, r.a., prenosi da je jednom prilikom došao Vjerovjesniku, s.a.v.s., i zatekao na njegovim plećima Hasana i Husejna, r.a., kako jašu, pa je primjetio: „Divne li jahalice ispod njih.“ A Poslanik, s.a.v.s., je na te Omerove, r.a., riječi dodao: „Divni li su konjanici i njih dvojica.“ (Ebu Ja’la el-Mevsili)

Raznovrsnost Poslanikovih, s.a.v.s., igara sa svojim unucima eksplicite ukazuje na neophodnost da i mi smišljamo različite igre sa svojom djecom i unucima, kako bi ona fizički i psihički jačala.

Igranje s drugom djecom

Nekada roditelji, iz objektivnih razloga, ne nađu vremena za igranje sa svojom djecom. Međutim, to ne treba biti razlogom da im ne dozvole igranje sa drugom djecom, ukoliko će ta igra afirmirati prave vrijednosti i rezultirati fizičkom kondicijom ili razvijanjem dječije mašte.

Muslim bilježi predaju iz koje se vidi da se Aiša, r.a., Poslanikova, s.a.v.s., supruga koja je bila izuzetno mlada kada se udala za Vjerovjesnika, s.a.v.s., igrala sa svojim kolegicama, a on je to čak i podsticao i slao joj kolegice da se igraju s njom. (Muslim)

Zna se, kako prenosi Enes, r.a., da se Poslanik islama, s.a.v.s., igrao sa djecom kada mu je došao Džibril i prvi put mu otvorio grudi i iprao ih zemzemom. (Ahmed)

Treba samo napomenuti da su brojni tjelesni, zdravstveni, odgojni, sociološki, moralni i drugi efekti i koristi dječije igre, pa roditelji treba samo da to prepoznaju i, shodno Poslanikovim, s.a.v.s., preporukama, i da postupe.

Izvor: Dužnosti prema djeci, roditeljima i rodbini

Autor: Dr. Šefik Kurdić

Za Akos.ba pripremila: Fahreta V.

Povezani članci

Back to top button