Vi ste ovdje
Home > Vatan

Predstavljamo vam Udruženje Vatan Domovina Bosanska Krupa, pridruženu članicu AKOS-a

OSNOVNI PODACI UDRUŽENJA

Osnovni principi Udruženja su:

Univerzalni kodeks ponašanja koji između ostalog podrazumijeva: toleranciju, slobodu mišljenja, raznolikost, otvorenost i dobrovoljnost.

II NAZIV, ADRESA I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Puni naziv Udruženja glasi: Udruženje za odgoj, sport, bošnjačku tradiciju i humanitarni rad ”Domovina-Vatan”, a skraćeni naziv je Udruženje ”Domovina-Vatan”.

  • Sjedišta Udruženja:   Patriotske lige bb, Bosanska Krupa, Darivalaca krvi bb Bihać

Udruženje djeluje na području Unsko-sanskog kantona i registrovano je 2008. godine, pod brojem: Ministarstvo pravde  broj:07-05-10371-UP-1/08, Bihać, 29.08.2008. godine

III CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Udruženje podstiče i kordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Zakonom o udruženjima, asocijacijama i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

“Domovina-Vatan” je nevladino udruženje koje za cilj svog djelovanja ima:

  • omogućiti mladima da kroz edukaciju, komunikaciju, kulturu i sport iskažu svoju odanost multietničkoj Bosni i Hercegovini.
  • Poticaj mladih na aktivnosti pomažući im u savladavanju njihovih osobnih problema i iznalaženje rješenja za uspješnu socijalizaciju u društvu.
  • Razvijanje svih vidova edukacije, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, te izgradnja pozitivnih navika kod mladih u cilju svrsishodnog korištenja slobodnog vremena.
  • Prezentiranje mišljenja mladih u javnosti
  • Njegovanje kulturnog identiteta
  • Humane aktivnosti i poticaj na društveni aktivizam
  • Povezivanje i razmjena iskustava
  • Organizovanje eskurzija i putovanja u gradove BiH i inostranstva,
  • Sve druge djelatnosti koje su u skladu sa zakonskim mogućnostima i ovlaštenjima.

Udruženje je nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija koja se finansira prilozima donatora i od članarina svojih članova, te svojim privredno-ekonomskim aktivnostima, u skladu sa zakonskim propisima.

Pratite nas putem Facebook stranice Udruženje Vatan-Domovina

Top