Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Usvojeni regulacioni planovi u Visokom: Kreirani uvjeti za nove investicije

Usvojeni regulacioni planovi u Visokom: Kreirani uvjeti za nove investicije

Usvajanjem Prostornog i Regulacionih planova RP Zimča, RP Gorani I i RP Radovlje, kreirani su uvjeti za dolazak velikih investicija u Općinu Visoko. Općina Visoko je prva općina u Zeničko-dobojskom kantonu koja je uradila Prostorni plan u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, Metodologijom za izradu planskih dokumenata i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Nakon usvajanja Prostornog plana pristupilo se izradi provedbenih planova i na 38. sjednici Općinskog vijeća Visoko, nakon provedenih procedura i održanih javnih rasprava, usvojena su tri Regulaciona plana: RP Zimča, RP Gorani I i RP Radovlje, koji omogućavaju urbani razvoj turističkih naselja sa svim potrebnim sadržajima.

Općina Visoko je pristupila izradi još jednog strateškog plana, a to je Urbanistički plan za urbano područje Visokog za period 2016-2034.godina, koji je u pripremi u formi nacrta za narednu 39. sjednicu Općinskog vijeća. Nosilac izrade je Zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zenica. Ovim planskim dokumentom dat će se smjernice urbanog razvoja centra.

Plansko korištenje i zaštita prostora na području općine Visoko utvrđeni su usvajanjem prostornog plana. To je razvojni i strateški dugoročni planski dokument kojim se definišu osnovna načela planskog uređenja prostora, ciljevi prostornog razvoja uređenja, kao i zaštita, korištenje i namjena prostora.

Ovim dokumentom je ustanovljena koncepcija razvoja općine, odnosno svih prostornih sistema, veliki broj dugoročnih opredjeljenja i pokazatelja za razvoj privrede, otvaranja novih radnih mjesta, zaštite okoliša, turizma, društvene infrastrukture, uređenja prostora, itd.

Prostorni plan je strateški dokument koji je usvojen za period od 2016-2034.godine. Dokument je tretirao cjelokupan prostor općine i kvalitetno analizirao i odredio sve razvojne oblasti i definirao prostornu dispoziciju sadržaja, utvrdio osnovnu namjenu i obezbijedio racionalno funkcionisanje prostora u cjelini.

Uspostavljanjem sistema upravljanja razvojem općine, omogućuje da se ostvaruju istinski interesi građana, razvijajući pri tome zajedničko opredjeljenje da se razvoj mora zasnivati na primjeni nauke, znanja i informacija.

Nosilac izrade ovog planskog dokumenta bio je Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zenica.
Prostorni plan je urađen u GIS formatu koji omogućava brži uvid i izdavanje izvoda iz planske dokumentacije, kao i utvrđivanje urbanističko-tehničkih uslova.

Akta.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top