Ekonomija

Uspješna privatizacija: U Sisecam sodi Lukavac plate svake godine veće za 10%

Da svaka privatizacija nije loša priča, te da se u rizičnim uslovima poslovanja u Bosni i Hercegovini može širiti biznis koji direktno i indirektno zapošljava više od 850 ljudi, pokazuje primjer Sisecam sode Lukavac d.o.o, izvještava BHT. 

Nakon ulaganja iz Turske (kompanija Soda Sanayii A.S.),, modernizacijom proizvodnih kapaciteta povećan je i stepen zaštite životne sredine, a plate su svake godine veće za 10 odsto. 

U devet godina od preuzimanja vlasništva nad Fabrikom sode Lukavac, turska kompanija je investirala oko 200 miliona KM, a u ovoj godini je planirana investicija od 50 miliona KM. Ona će osigurati izgradnju novog kotla, sistem nove destilacije i krečne peći, te niz drugih unapređenja 
procesa proizvodnje, koji će dovesti do značajnog povećanja obima proizvodnje. 

– Praktički mi ćemo praviti jednu potpuno novu fabriku u fabrici, imaćemo udvostgručenu proizvodnju sa 500 hiljada na 750.000, pa na milion tona. kaže Aida Ibrulj, šef inžinjerskih usluga. 

Modernizacija proizvodnih pogona vodit će indirektno i do povećanja sgtepena zaštite okoliša. U ovom segmentu već je uloženo diektno nekoliko miliona KM, a indiektno daleko više 
– Ukupnim inveticijama koje smo dosad imali mi smo smanjili teret zagađenja vodotoka rijeka Spreče tri puta, iako je proizvodnja povećana za četiri puta u odnosu na 2006., kaže Nihad Akeljić, izvršni direktor za kontrolu kvaliteta, ekologiju, zaštitu i zdravlje radnika. 

Smanjen je takođe i udio potrošnje uglja u toni proizvedene sode, što je uz ugrađene filtere uticalo na značajno smanjenje zagađenja zraka. 
Ono što u fabrici sode, međutim, daleko više fascinira od novih investicija je odnos vlasnika prema radnicima i njihovo zadovoljstvo radnim statusom. 

– Plate su desetog u mjesecu sa uplaćenim doprinosima i svim ostalim što je prema našim zakonima propisano. 
Prosjek plata zaposlenika je iznad prosjeka Federacije i poštuju se sve odredbe Opšteg kolektivnog ugovora,a to znači od isplate regresa, noćnog rada, prekovremenog rada, kaže Vejsil Huremovićizvršni direktor za ljudske resurse. 

Uz Sodinih 550 radnika, hljeb u fabričkom krugu zarađuje i oko 300 radnika iz desetak drugih privatnih lokalnih firmi koje po ugovoru rade poslove za Fabriku sode, navodi BHT.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button