Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > UNSA: Dodatnih mjesta ima na Ekonomskom, Filozofskom, Medicinskom i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

UNSA: Dodatnih mjesta ima na Ekonomskom, Filozofskom, Medicinskom i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

Prema podacima Univerziteta u Sarajevu, dodatnih mjesta za upis studenata na drugom roku bit će na Ekonomskom, Filozofskom, Medicinskom i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije.  Senat Univerziteta u Sarajevu je na 46. sjednici održanoj 13. jula 2016. godine dao saglasnost na dodatni upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini. Navedena saglasnost je upućena, putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini objavljen je 17. juna 2016. godine. Objavljenim Konkursom planiran je upis 6189 studenata (redovni studij – 2328; redovni studij (troškove studija snose sami studenti) – 2255; vanredni studij – 794; distance learning studij – 520; strani državljani – 292).

Najviše studenata prijavilo se na Ekonomski fakultet – 563, Filozofski fakultet – 464, Fakultet zdravstvenih studija – 450, Fakultet političkih nauka – 444 i Elektrotehnički fakultet – 307.

Prijave na Konkurs za upis podnosile su se organizacionim jedinicama do 4. jula 2016. godine. Prijemni ispiti će, u skladu s tekstom Konkursa, biti završeni do 29. augusta 2016. godine. Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra 2016. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do 29. augusta 2016. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis kao i kandidati koji su konkurirali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ograničenog broja kandidata.

klix.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top