U FokusuZdravlje

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Olakšaj sam sebi

“Zdravlje predstavlja kompletno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti i nemoć”. Svjetska zdravstvena organizacija

Mentalno zdravlje?

„Metalno zdravlje podrazumijeva emocionalnu stabilnost, odnosno zdrave emocionalne odnose sa drugim osobama, i u krajnjoj instanci mentalno zdrav pojedinac je radno efikasan i produktivan u zajednici.
Brojni su faktori koji utiču na mentalno zdravlje. Možemo ih grubo podijeliti u dvije grupe faktora-spoljašnji faktori bi bili:
– sredina, odnosno okruženje,
– uslovi života,
– traumatska iskustva kao što su gubitak i zlostavljanje,
– kao i zloupotreba supstanci,
dok bi u unutrašnje faktore spadale:
– biološke i
– genetske predspozicije,
– kao i tzv. negativne osobine ličnosti, odnosno vulnerabilnost osobe.
Svaki od ovih faktora vodi razvijanju mentalnog poremećaja. U nekim slučajevima pojedinačni izolovani faktor, kao što je gubitak ili zlostavljanje može biti okidač za mentalni poremećaj, ali većina poremećaja predstavlja rezultat akumulacije iskustava koji su konstantno ugrožavali psihološku dobrobit osobe. Potpunu listu svih faktora nije moguće sastaviti. Jedan od razloga zbog kojih to nije moguće jeste upravo taj što svaki pojedinac predstavlja svijet za sebe.“ (Jelena Vukelić, dipl. Psiholog)

UTJECAJ ŽIVOTA NA ČOVJEKA
Živimo životom koji je brz i svakodnevno čovjek doživi neki stres. Svaki dan donosi novi izazov i mi se borimo s tim, često doživimo neki problem kao ogroman teret, poput planine koja nas pritišće i mi se gušimo u vlastitom tijelu. Sigurni smo da se nekad pitate: „Kako dalje?“ „Kako se izboriti sa ovim teretom?“
I onda osjećate kao da gubite tlo pod nogama, gušite sami sebe u vlastitom tijelu. Uz to znamo da depresija hara našim društvom, ona ne bira godine, već samo obuzme kad se čovjek preda, kad prestane pokazivati da mu je stalo do vlastitog zdravlja. A pomoći postoji, svaki problem ima svoje rješenje, samo je pitanje „Zašto se ne brinemo o sebi, onako kako zaslužujemo?“

POMOĆ STRUČNJAKA: SRAMOTA ILI NE?
U našem društvo još se smatra sramotom obratiti se stručnoj osobi za pomoć. Sramota se obratiti onoj osobi koja zna kako nam pomoći. Sramota priznati da razgovor s psihologom, socijalnim pedagogom i sl. može olakšati čovjeka, taj razgovor može pomoći da ta planina bude poput kamena, a onda kamen da postane pijesak. Sramota je to u našem društvu!
Neka nam prevencija mentalnog zdravlja bude preča od toga „šta će ljudi oko mene reći.“ – jer to čovjeku neće pomoći, a obraćanje osobi koja vam može pružiti određen vidi olakšanja od iznimnog je značaja. Zato zapamtite nije sramota obratiti se stručnoj osobi, sramota je namjerno narušavati vlastito zdravlje, sramota je ne željeti sam sebi pomoći.

ŠTA NAM DUŠA PORUČUJE?
Naučite sami sebe kako sebi olakšati, a ne otežati. Duša naša ima određene potrebe i te potrebe treba da osluškujete i ispunjavate. Ako ste fizički zdravi, a vaše nutrina, vaša duša pati i vaše ruke, noge, vaša svaka kost će to osjetiti. Bitna činjenica je da slušate šta vaše tijelo i vaša duša priča, jer to je ono što vas može ispunjavati.
Donesite odluke koje će vam sačuvati i prevenirati mentalno zdravlje:
– Osluškujte sebe,
– Odvojite vrijeme za sebe,
– Izdvojite vremena za fizičke aktivnosti,
– Pazite na ishranu,
– Podjednako posvetite vremena i tijelu i duši,
– Ako imate probleme iz kojih ne znate kako izaći, obratite se stručnoj osobi, jer to nije sramota,
– Više se smijete,
– Ne dozvolite depresiji, stresu i problemima da uništavaju vaše dani i da imate neprospavane noć, već se borite.
– Budite ustrajni i
– Ne čekajte sutra, počnite odmah.
Čovjek treba da čuva svoje zdravlje, jer kad ga izgubi tad vodi duplu bitku.
Čuvajte sebe, čuvajte svoje mentalno zdravlje.

Piše: Bajrić Dženita
Udruženje socijalnih pedagoga USK-a

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button