Vijesti iz svijeta

U Maleziji odbranjena doktorska disertacija o vakufima u Bosni i Hercegovini

Dana 16.11.2021. godine na Nacionalnom Univerzitetu u Maleziji, studentica Nur Ainul Basyirah Alias je uspješno odbranila doktorsku disertaciju ne temu: “Upravljanje i raspolaganje vakufima za vrijeme Osmanlijske uprave u Bosni i Hercegovini u periodu od 15. do 17. stoljeća.

Dana 16.11.2021. godine na Nacionalnom Univerzitetu u Maleziji, studentica Nur Ainul Basyirah Alias je uspješno odbranila doktorsku disertaciju ne temu: “Upravljanje i raspolaganje vakufima za vrijeme Osmanlijske uprave u Bosni i Hercegovini u periodu od 15. do 17. stoljeća.

U uvodu doktorske teze doktor Nur konstatuje da je za nastavak prakse u upravljanju i raspolaganju vakufskom imovinom koja se trenutno provodi u bosanskohercegovačkom društvu bilo važno analizirati praksu upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom za vrijeme Osmanske uprave u periodu od 15. do 17. stoljeća.

Za razliku od drugih država na Balkanu, Bosna i Hercegovina se smatra predvodnikom prakticiranja ove vakufske prakse. Zbog toga je njena studija imala za cilj ispitati pristup kao i koncept upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom u Osmanskom Carstvu od 15. do 17. stoljeća. Nadalje, ovaj studij je istraživao i analizirao proces implementacije vakufskog prava, kao i uticaj vakufa na razvoj Bosne i Hercegovine.

Nur Ainul Basyirah Alias je izjavila da je na svom istraživačkom putu shvatila da je vakuf veoma zanimljiva tema koja je zaista vjekovima povezana sa svakim muslimanom i njihovim ekonomskim napretkom. Stoga joj je bilo veoma drago što je dobila priliku istraživati o vakufima u Bosni i Hercegovini.

U telefonskom razgovoru željela se zahvaliti Vakufskoj direkciji u Bosni i Hercegovini i svim univerzitetima u Sarajevu koji su joj pomogli da završi svoju doktorsku disertaciju.

vakuf.ba

Povezani članci

Back to top button