Vijesti iz zemlje

U industrijskoj zoni Rajlovac puštena u rad novoizgrađena transformatorska stanica

U industrijskoj zoni Rajlovac danas je svečano puštena u rad novoizgrađena 110-kilovoltna transformatorska stanica. Njenim puštanjem u rad dugoročno je osigurano snabdijevanje ovog područja sa električnom energijom.

Trafostanicu su otvorili premijer Vlade Federacije Fadil Novalić i generalni direktor Elektroprijenosa BiH Mato Žarić, a otvaranju je prisustvovao i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, kao i brojni predstavnici privrednih subjekata i poslovnih partnera kompanije Elektroprijenos BiH.

Obzirom da je industrijska zona Rajlovac, gdje posluje oko 60 firmi sa oko 2.000 zaposlenih ljudi imala dosta problema sa napajanjem električnom energijom, puštanje u funkciju nove transformatorske stanice od izuzetnog je značaja za ovo područje .

„Radi se o firmama u kojima su procesi na visokom tehnološkom nivou i gdje prekidi u snabdijevanju električnom energijom mogu da izazovu velike probleme. Ovdje imamo njemački „Veritas Automotive“ koji ima oko 350 uposlenih u autoindustriji, „Sprind“ koji proizvodi hranu, „Brojler“ i druge firme kojima je snabdijevanje električnom energijom od krucijalnog značaja. Realizacijom ovog velikog projekta, dugoročno je osigurano snabdijevanje električnom energijom ovog područja“, izjavio je načelnik Efendić.

Projekat je koštao 4.254. 000 konvertibilnih maraka.

„Obzirom da je distributivna mreža na ovom prodručju bila preopterećena za zadovoljavanje rastućih potreba, bilo je potrebno izgraditi novu transformatorsku stanicu u krugu postojeće i tako rasteretiti postojeću infrastrukturu“, riječi su direktora Žarića.

Ovom prilikom premijer Novalić je istakao da su ovakvi projekti od velikog značaja za našu privredu i građane.

„On nudi konfor u snabdijevanju struje ovog mnogoljudnog područja i mogućnost širenja za privredu. Ova transformatorska stanica ne transformira samo napon struje, ona je istovremeno i transformacija našeg prilično zastarjelog sistema na novi evropski sistem napona. Na automatiku, nadzor i sigurnost u snabdijevanju“, kazao je premijer Novalić.

Dodao je da je Elektroprijenos BiH, kompanija koja je izvrstan primjer zajedničke međuentiteske saradnje, a u vlasništvu je Vlade FBiH i Vlade RS i radi na teritoriji cijele BiH veoma korisne stvari.

Akos.ba

Povezani članci