Vi ste ovdje
Home > U Fokusu (Page 319)

Bošnjaci će doživjeti poraz na popisu stanovništva

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini održat će se od 1. do 15. oktobra 2013. godine. Ovih dana na lokalnom nivou traje formiranje popisnih komisija i timova. Vrijeme popisa sve je bliže. Danas, tri mjeseca prije početka, imamo dovoljno pokazatelja da procijenimo rezultate i uspjeh  popisa

Razumijevanje pojma Srednji put

 Prošlo je već dugo vremena kako sam u knjizi koju sam napisao (El-Hasaisul-amma lil-islam – Opće karakteristike islama) nastojao objasniti šta podrazumijeva srednji put, koja su njegova obilježja i u čemu se on ogleda. To sam radio stoga jer srednji put predstavlja jednu od najznačajnijih odlika islama. Taj put

Erdogan nas uči pecati

Eto, to je naš čovjek – spreman na svaku vrstu inferiornog položaja, potencijalni nihilsta (svjestan toga ili ne), i u tom začaranom krugu postat će svačiji fanatik, ali indolentan spram sebe. I tako, vjekovima odgajan da bude ispod, da bude svačiji, da stalno bude onaj kome se ruka daje,

Šta za BiH znači ulazak Hrvatske u Evropsku uniju

Republika Hrvatska će 1. jula postati zvanično 28. članica Evropske unije. Pristupanje će donijeti nove oblike političke i ekonomske saradnje sa zemljama iz regiona, prvenstveno Bosnom i Hercegovinom te Srbijom. Imajući u vidu dugogodišnju saradnju Hrvatske sa BiH u okviru trgovine i prekogranične podrške, zasigurno će nova pravila i

Poučna priča: Obavještajac

Ne znam tačno koje godine se desio ovaj događaj. Nije to bilo sasvim davno.  Junak ovog događaja bio je imam mlađih godina. Službovao je u jednoj od centralnih istanbulski džamija. Živio je u kući sa svojom majkom. Sigurno se pitate koja je to džamija u kojoj je ovaj imam

Učenjaci o apokrifnim predajama

Isčitavajući raznu islamsku literaturu, a posebno u današnjem vremenu njene ekspanzije, možemo naići na mnoštvo predanja koje autori pripisuju Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., bez ikakve stručne provjere ili kontrole. Takvih sadržaja imamo na sve strane. Slaba i apokrifna (izmišljena) predanja nekad se citiraju i na pojedinim hutbama, raznim dersovima

Svrha mog postojanja je obožavanje Allaha, dž.š.

„Zaustavite svijet! Želim van!“ Možete li se poistovjetiti sa ovim? Ovo može biti jako težak osjećaj. Ljudi imaju manu koju nećete naći kod drugih stvorenja. Želimo raditi sve u isto vrijeme. To se zove multitasking. Navodno, to je svojstvo super-čovjeka, a da li je stvarno tako? Ako je

Karađoz-begova medreso, u srcu te čuvam ja…

Završila se i ta posljednja četvrta godina medrese, a čini mi se kao da je jučer bilo ono jutro 2009. god., puno strepnje i nesigurnosti, i iščekivanja o upisu u srednju školu. Čeznulo je srce za Mostarom, tamo gdje su moji snovi godinama putovali; upis je u medresu, znala

Postepenost u primjeni šerijata

Dr. Yusuf el-Qaradawi u ciklusu „Šerijat i život“ katarske televizije El-Džezira, emitovano 9. 12. 2012. godine Dr. Yusuf el-Qaradawi  „I Kur’an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo-pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.“ (El-Isra,106) Kur'an Časni je objavljivan postepeno, u etapama, ponekad prema potrebi

Top