Vi ste ovdje
Home > U Fokusu (Page 310)

Saopćenje za javnosti bošnjačkih NVO o sramotnom odnosu opštinskih vlasti u Višegradu prema Bošnjacima i zatiranju tragova genocida

Koordinacija bošnjačkih nevladinih organizacija, koju čini 37 članica, oštro osuđuje represiju organa vlasti Opštine Višegrad na čelu sa načelnikom Slavišom Miškovićem (SDS) prema Bošnjacima povratnicima koji žele sačuvati sjećanja na ubijene Bošnjake u genocidu koji je počinjen u ovoj općini tokom proteklog rata. Odluka nadležne općinske inspekcije da

Odnos vjere i politike u percepciji islamista i sekularista[1]

 Vjera je, po najjednostavnijoj definiciji, sve ono što ljudi poštuju, po čijim kriterijima se ravnaju i u što vjeruju, bilo to ispravno ili ne. Ova konstatacija se može potvrditi kur’anskim ajetima: "O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju." {En-Nisa, 171) "A vama - vaša vjera, a meni -

Svjetska unija islamskih učenjaka odgovor pučističkom muftiji – ALI DŽUM'I

Ali Džum’a je bivši egipatski muftija kojeg je na tu dužnost postavio svrgnuti egipatski diktator Husni Mubarak. Taj čovjek je podržao vojni udar u Egiptu, koji je početkom jula 2013. izvršio general Es-Sisi protiv legalno i demokratski izabranog predsjednika Muhammeda Mursija. Nedavno je u javnost procurio snimak Džum'inog obraćanja

Kur`anska mu`džiza: Nitrogen u sastavu molekule hlorofila

Jedan od prijatelja našega portala, inače student na PMF-u u Sarajevu, čitajući Kur`an, primjetio je jednu od Allahovih mu`džiza.  Nismo upoznati da je neko prije ovoga pisao ili govorio na ovu temu. Kako bilo,  još jednom smo se uvjerili da nauka svaki dan donosi nove činjenice koje svjedoče da

Egipat: Muslimanska braća – kraj ili novi početak?

Javljaju se glasovi mladih članova Muslimanske braće, koji koji bi ovu krizu iskoristili da reformišu pokret. Piše: Muhamed Jusić Pokret Muslimanska braća u Egiptu ovih se dana nalazi u vjerovatno najtežoj poziciji od svog osnutka sada već daleke 1929. godine. Suočen sa najoštrijim mjerama zabrane djelovanja,

Upravljanje našim emocijama za uspjeh na dunjaluku i ahiretu

Mi neprestano variramo između mnogih različitih uloga koje imamo u životu. Bivajući član porodice, profesionalac u svome zanimanju ili prijatelj, svakodnevno se nosimo sa različitim situacijama. Ovo ne samo da je izazov da budemo emocionalno inteligentnii, već je i izazov da ne zapadnemo u zamku negativnog emocionalnog stanja. Tako

Uloga i doprinosi Agencije za certificiranje halal kvalitete u razvoju halal procesa u BiH i regiji

Pokretanje bilo koje nove aktivnosti najčešće predstavlja promjenu, a promjene, posebno one koje imaju šire društvene i tržišne implikacije, neminovno otvaraju potrebu za novim sagledavanjima različitih aspekata koji bivaju zahvaćeni tim promjenama. Ovisno o dubini i širini efekata otvaraju se različita pitanja koja iziskuju da se ukaže na efekte

Kako je Poslanik donio pozitivne promjene

Impresivno je kako je Poslanik s.a.v.s. oslobodio arapsko društvo mnogih duboko ukorijenjenih i štetnih navika iz predislamskog doba. Najveća i najpotpunija promjena u historiji se desila mirnim putem. Ipak, to je bila uistinu odlučna promjena. Poslanik Muhammed s.a.v.s je promijenio vjerovanje ljudi, njihovo ponašanje, navike i socijalne norme,

Halal turizam – put do okruženja blagonaklonog prema muslimanima

Obzirom da nema određene definicije halal turizma, to se uglavnom smatra turističkim proizvodom koji osigurava usluge gostoprimstva koje su u skladu s šerijatskim zakonom. Primjera radi, halal hoteli ne služe alkoholna pića, nude halal-certifikate za hranu, wellness pogodnosti za žene, prostorije za molitvu i uglavnom muslimanski ljubazno okruženje. Međutim,

Top