Kolumne i intervjuiU Fokusu

Tekfir u BiH: Pojava koja nikome ne donosi dobro

Samu pojavu treba krajnje ozbiljno shvatiti i ni slučajno je ignorirati i potcjenjivati, kaže Amna Hadžikadunić Bukvić.

Pojava tekfir ideologije kao oblika ekstremizma među balkanskim muslimanima jedan je od društvenih izazova ratnih 90-tih, čije su žrtve bili i muslimani i nemuslimani.

Pad socijalističkog sistema, u kojem su lične slobode i vjera bile ograničene, zbog čega je nastala ogromna duhovna praznina, otvorio je put raznim oblicima anomalija u općem vraćanju muslimana duhovnosti. To nesnalaženje pojedinaca, ali i institucija i intelektualaca, učinilo je Bosnu i Hercegovinu, Balkan, ali i muslimane bivšeg Sovjetskog saveza poligonom za nadmetanje raznih utjecaja, ideologija i interesa iz muslimanskog svijeta.

Jedna od negativnih pojava u takvim okolnostima je tekfir ideologija, koja generira najteže oblike isključivosti, pa i terorizam.

Dr. sci. Amna Hadžikadunić Bukvić je 2013. godine u Jordanu odbranila doktorsku disertaciju o fenomenu tekfira u Bosni i Hercegovini, koja je, u prilagođenoj formi knjige Fenomen tekfira u Bosni i Hercegovini – uzroci, manifesti, posljedice, tretman u izdanju Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, nedavno izašla iz štampe.

Knjiga predstavlja prvu akademsku obradu vrlo složene i zahtjevne tematike tekfira, što je prvorazredni naučni doprinos, ali i olakšanje za istraživače iz drugih naučnih polja, novinare, aktiviste u nevladinim organizacijama, političare te državne institucije koje su nadležne za sigurnost.

Više na portalu Al Jazeere.

Povezani članci