U FokusuVijesti iz zemlje

Tako to radi zajednica muslimana – Podrška Fonda Bejtu-l-mal javnim ustanovama i institucijama

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini posredstvom muftijstva, medžlisa i džemata konstantno detektira i odgovara na potrebe različitih ustanova i organizacija, posebno kada se radi o onima koji isključivo, ili u okviru svoga rada, brinu o socijalno ugroženim kategorijama društva. O značaju pomoći izdvojene iz Fonda Bejtu-lmal i adresirane takvim ustanovama i organizacijama govore riječi njihovih predstavnika i rukovodstava.

Akciju organiziranog prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode Ured za zekat IZ u Bosni i Hercegovini proveo je od 5. do 19. oktobra 2020. godine. Prikupljeno je 206.034 kilograma različitih prehrambenih artikala, što je ujedno i uvećanje u odnosu na prethodnu godinu za 88.875 kilograma.

Institucionalno u službi dobra

Prikupljeni proizvodi primarno su usmjereni na adrese odgojno-obrazovnih ustanova pod okriljem Islamske zajednice u BiH, a potom i drugim ustanovama i organizacijama koje pomažu i vode brigu o socijalno ugroženim kategorijama društva kao što su narodne kuhinje, bolnice, domovi za djecu bez roditeljskog staranja i domovi za starija i iznemogla lica. Navedimo samo neke: Javna kuhinja “Imaret” u Bihaću, Narodna kuhinja “Imaret” u Tuzli, Merthametova narodna kuhinja u Brezi, Narodna kuhinja “Hasna” u Janji, Gradska narodna kuhinja u Zenici, Narodna kuhinja u Doboju, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, Dječiji dom MFS – EMMAUS Centar Potočari, Dom za stara i iznemogla lica Goražde, CROPS – Lukavac, kantonalne bolnice u Travniku i Goraždu, Bolnica za plućne bolesti u Travniku, Univezitetska bolnica u Foči, i dr.

Mnoge od navedenih i slične ustanove i organizacije u svome radu se u velikoj mjeri oslanjaju na donacije pojedinaca i organizacija. Osim što na taj način održavaju rad i pružaju usluge, često takve donacije doprinose poboljšanju uslova i kvalitetnijoj usluzi koju pružaju korisnicima.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini posredstvom svojih organizacionih jedinica – muftijstva, medžlisa i džemata – konstantno detektira i odgovara na potrebe različitih ustanova i organizacija, posebno kada se radi o onima koji isključivo, ili u okviru svoga rada, brinu o socijalno ugroženim kategorijama društva. O tome koliko je ovakva vrsta pomoći značajna u radu ustanova i organizacija na čiju adresu je Fond Bejtu-lmal usmjerio dio proizvoda, te olakšava li i dodatno poboljšava uslove u kojima djeluju najbolje govore riječi njihovih predstavnika i rukovodstava.

Islamska zajednica u BiH – Primjer društvene odgovornosti

Direktorica RO “Merhameta” Tuzla, Mensura Husanović, podsjeća da oni upravljaju najevećom Narodnom kuhinjom u BiH gdje se pripremaju obroci za 2400 korisnika i distribuiraju se na području četiri općine Tuzlanskog kantona. Hranu dostavljaju i na kućnu adresu određenom broju starijih, nemoćnih i bolesnih.

slika.jpg - Tako to radi zajednica muslimana - Podrška Fonda Bejtu-l-mal javnim ustanovama i institucijama
Mensura Husanović, Elmedin Škrebo i Amir Muharemović

– Narodna kuhinja “Imaret” se najvećim dijelom održava donacijama institucija, firmi, drugih organizacija i humanih pojedinaca – kaže direktorica Husanović uz isticanje značaja primljenih poljoprivrednih proizvoda: “Svakako da je svaka vrsta pomoći značajna i dragocjena za naš rad, tako je i ova, kojom smo pokrili naše potrebe za tim proizvodima za nekoliko dana, puno pomogla jer smo osigurali dobar kvalitet naših obroka, te primljene proizvode nismo morali nabavljati na tržištu i time smo posredno napravili uštede u novcu”.

Osim toga, naglašava značaj ovakve vrste pomoći u vremenu pandemije.

Slična priča sa održavanjem prati i Javne kuhinje “Imaret” u Bihaću i Cazinu koje djeluju više od 14 godina i funkcionišu zahvaljujući, prije svega dobročiniteljima, firmama koje slijede principe društvene odgovornosti prema slabim i nemoćnim, kako ističu iz Regionalnog odbora.

 – Veoma značajnu pomoć uvijek smo imali od Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz različitih fondova, a pomoć prema našim potrebama na terenu je dodijeljivana kao financijska ili materijalna podrška. Jako lijep primjer je i podrška Merhametu u ishrani migranata na području kampa Lipa, te podrška našim kuhinjama u vrijeme COVID pandemije – kažu iz Merhameta Bihać o kontinuitetu pomaganja, ne izostavljajući skorašnje primjere pomoći IZ u BiH.

U službi zdravlja

Mevludin Joldić, direktor Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Lukavcu važnim elementom u radu ističe da su u Centru konstantno smješteni korisnici koji imaju problem sa bolešću ovisnosti.

– Kontinuiran boravak zahtijeva sve potrebe tih ljudi, a jedna od njih je i redovna ishrana. Pomoć koju imamo od Fonda Bejtu-l-mal IZ u Bosni i Hercegovini je veoma vrijedna i značajna. Vrijedan je pažnje i višestruk je u radu ove ustanove, proizvodi su domaći, pogodni za primjenu u našoj kuhinji, zdravi i svježi, naročito kad imamo na umu da je zdravlje naših korisnika narušeno i potreba je između ostaloga i za zdravom hranom – kaže on.

U ime ove ustanove direktor Joldić iskazuje zahvalnost Uredu za zekat i Islamskoj zajednici u BiH za brigu i druge vrste pomoći u radu JU CROPS.

Dio prikupljenih proizvoda je raspodijeljen na adrese nekoliko bolnica u državi.

– JZU Kantonalna bolnica Goražde se susreće sa problemom nedostatka finansijskih sredstava, a to se posebno osjetilo za vrijeme pandemije COVID-19 – kaže nam prim dr. Nermina Kamenica. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi iz Fonda Bejtu-l-mala poboljšali su kvalitet pruženih usluga u bolnici – ističe ona.

Dodaje kako su proizvodi korišteni u pripemanju obroka za ležeće pacijente JZU Kantonalne bolnice Goražde, kako na COVID odjelu tako i ležeće pacijente sa drugih odjela JZU Kantonalna bolnice Goražde. Nadaju se uspješnoj saradnji sa IZ u BiH i u budućnosti.

Među zdravstvenim ustanovama koje je Fond Bejtu-l-mal prepoznao i usmjerio pomoć je i JZU Univerzitetska bolnica Foča. Iz Uprave bolnice ističu značaj ove donacije, posebno u uslovima pandemije zbog velikog broja pacijenata oboljelih od COVID-a.

Kontinuirana pomoć Islamske zajednice u BiH

Razgovarali smo i sa Elmedinom Škrebom, pomoćnikom direktora Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS, koji brinu o nekoliko ustanova na čije adrese je Fond Bejtu-l-mal proslijedio poljoprivredne proizvode.

– Da bi razumjeli koliki je značaj ovakve pomoći bitno je prije toga pomenuti da mi kroz naše stalne projekte prihvatnog centra Duje u Doboj Istoku, Narodne kuhinje u Doboju, Internatskog smještaja za djecu u Potočarima i kroz projekat “Jedan obrok dnevno” pripremamo i više od tri hiljade obroka dnevno tokom cijele godine. To su ogromni troškovi i potrebe koje mi osiguravamo na razne načine preko donatora, projekata i slično. Jedan od naših stalnih donatora je i Islamska zajednica i skoro sve njene strukture, a u ovom segmentu zekata na poljoprivredne proizvode naročito medžlisi. Mnogo je takvih medžlisa, i svi oni su nam velika potpora, ali posebno smo sretni kada takav vid pomoći dobijemo od naših povratničkih medžlisa. Allah najbolje zna, ali mišljenja smo da je poseban bereket u onome što oni izdvoje iz svojih dobara – pojašnjava Škrebo potrebe EMMAUS-a i kontinuiranu pomoć Islamske zajednice u BiH i svih njenih organa.

Segment saradnje vidi načinom uspjeha.

– Poznato je da mi mnogo radimo u povratničkim zajednicama a tome svjedoče i naši uredi u Zvorniku, Srebrenici, Kuhinja u Doboju, i drugi. U posljednjih pet godina smo mnogo pomogli i izgradnju vjerske infrastrukture naročito u manjim povratničkim džematima. A pouzdano znamo da ti naši ljudi ne žele nikome ostati dužni, i vraćaju nam na ovaj način za ono što mi činimo u njihovim zajednicama. Uzajamno pomaganje i saradnja sa drugima je ključ uspjeha i u najboljem interesu svih naših korisnika – navodi on.

Potrebe djece Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli zadovoljavaju se zahvaljujući dobročiniteljima, donatorima različitih sredstava, pojašnjava nam Amir Muharemović, pomoćnik direktora. O pomoći Islamske zajednice i konkretno ovoj vrsti pomoći iz Fonda Bejtu-l-mal Muharemović kaže kako je ovaj vid saradnje sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini od izuzetnog značaja za rad Doma.

 – Upravo donacija poljoprivrednih proizvoda je nešto što je uvijek dobrodošlo i mi u našem Domu i preferiramo prijem robe i proizvoda u odnosu na donacije u novcu. Iako i novac koji bude primljen u toku godine na kraju godine rasporedimo na štedne račune naših korisnika – dodala je ona.

Ka ispunjenju svrhe davanja i raspodjele zekata

Raspodjela proizvoda prikupljenih u posljednjoj akciji prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode potvrdila je ozbiljno i široko razumijevanje misije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Time se potvrđuje i ukazuje na ulogu i značaj ne samo religijske institucije zekata, već institucionalno organiziranog prikupljanja zekata, čemu u ovom slučaju doprinosi aktivan rad Fonda Bejtu-l-mal IZ u BiH.

Ured za zekat Rijaseta IZ u BiH intenzivno radi na promicanju svijesti o davanju zekata, kao i institucionalnom načinu prikupljanja zekata te, naposljetku, transparentnom izvještavanju o raspodjeli zekata. Osim putem medija IZ u BiH, web stranica www.zekat.ba sadrži osnovne informacije o zekatu, frekventna pitanja i odgovore o davanju zekata, vijesti o raspodjeli, itd.

Obim akcije prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, i prema rezultatima, uspješna realizacija i raspodjela svjedoče aktivnom nastojanju IZ u BiH posredstvom Fonda Bejtu-l-mal da omogući ispravnu primjenu propisa o zekatu. Shodno tekstu izvora dini-islama i vremensko-prostornom okviru, utvrđuje se društvena dobrobit postojanja i primjene ovog četvrtog stuba islama.

Ujedno, i u okviru institucionalno organiziranog prikupljanja zekata, naglašava se da materijalnu uvijek prati duhovna dimenzija izdvajanja od viška imetka – zekat jeste čišćenje i srca i imetka. Riječi predstavnika i rukovodstva ustanova kojima je Fond Bejtu-l-mal usmjerio dio proizvoda, riječi su onih u bliskom kontaktu sa ljudima u potrebi, i idu u prilog višedimenzionalnim ciljevima zekata.

Piše: Hasan Hasić

Preporod

Povezani članci

Back to top button