Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "vakufi" (Page 18)

Institucija vakufa u savremenim fetvama

Piše: Dr. Enes Ljevaković   Sažetak Ovaj rad tretira savremena vakufska pitanja i njihovo tematiziranje i problematiziranje putem ustanove fetve. Razvoj i napredak društva u raznim segmentima, posebno u oblasti ekonomije, finansija, pravnih ustanova, komunikacija, civilnog sektora..., reflektira se i na području šerijatsko-pravne nauke, teorije

Mogućnosti uspostavljanja vakufa u Evropskoj uniji

Piše: Dr. Fikret Karčić  Sažetak U zemljama Evropske unije (EU) vakufi se mogu uspostavljati u formi fondacija. Naime, zbog toga što se islamsko pravo u ovim zemljama ne primjenjuje u pozitivnopravnoj sferi, osim u slučajevima koji spadaju u domen međunarodnog privatnog prava, ideju vakufa moguće je realizirati

Pomozimo i spasimo vakufe na području RS-a

Fond za identifikaciju i uknjižbu vakufske imovine u RS-u Vakufska direkcija je u junu 2011. godine formirala fond za identifikaciju i uknjižbu vakufske imovine na području RS-a. Cilj formiranja fonda jeste zaštita i očuvanje vakufske imovine u tom entitetu. Naime, određenim zakonskim propisima Republike Srpske vakufska imovina je

Dani vakufa 2013 – Promocija knjige ‘Čurčića vakuf’

Sarajevo, 5. juni 2013. (MINA) – U okviru manifestacija „Dani vakufa 2013.“, danas je u zgradu Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu promovisana knjiga „Čurčića vakuf“, autora Bakira Tanovića. O knjizi su govorili prof. dr. Ismet Bušatlić, dekan FIN-a, hafiz mr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije, Faruk Čurčić, mutevelija Čurčića vakufa

Intervju sa hfz. mr. Senaidom Zajimovićem: Treba reaktivirati ličnu i društvenu svijest o važnosti vakufa

„Treba reaktivirati ličnu i društvenu svijest o važnosti vakufa“, kaže direktor hafiz Zaimović koji ovaj put govori o tradicionalnoj manifestaciji Dani vakufa u Bosni i Hercegovini; o volonterima koji hizmete vakufu; o uspostavljanju novih standarda u radu Vakufske direkcije; o aktivnostima oko (o)čuvanja vakufske imovine; o sadašnjem viđenju jednog našeg

Top