Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "poslanik" (Page 13)

Ljubav prema Ehli-bejtu između pomanjkanja i pretjerivanja

Od dolaska islama na ove prostore među Bošnjacima živi ljubav i poštovanje prema Poslanikovoj, s.a.v.s., časnoj porodici Ehli-bejtu. Zidovi mnogih bosanskih džamija su ukrašeni levhama na kojima su ispisana imena H. Alije, Hasana i Husejna. Brojne pobožne pjesme, naročito stihovi sufijskih šejhova, prožete su ljubavlju i hvalom časnog Ehli-bejta.

Donošenje salavata na Poslanika a.s.

Da je donošenje salavata na Allahovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., uistinu veliko dobročinstvo i naša obaveza, vidi se iz mnoštva ajeta, a jedan od njih je i ajet iz sure Ahzab, 56., u kome Uzvišeni Allah kaže: ''Zaista Allah i meleki Njegovi donose salavate na Vjerovjesnika (blagosiljaju ga).  O vjernici, blagosiljajte

Muslimani koji lažu na Božijeg Poslanika

Dok sam isčitavao novo Librisovo izdanje Čauševićevog i Pandžinog Prijevoda Kur'ana sa komentarom, na mobitel mi stiže sms jednog prijatelja koji me ''moli'' da uđem na net, te da pogledam status na jednoj islamskoj fcb stranici, te da mu javim šta mislim o tome. U pitanju je bio ''hadis'': Muhammed

Porodični život Božijeg Poslanika: mir i harmonija

U Kur’anu se na mnogo mjesta spominje tematika koja se tiče očinstva. To je vjerovatno jedna od najčešćih tematskih poruka u Kur’anu. Na više mjesta, Allah dž.š. navodi primjere Svojih poslanika kao divnih očeva. U četvrtoj suri u Kur’anu (En-Nisa) se spominje kako je čovječanstvo nastalo od prvog

Ljubav ashaba prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Braćo i sestre u islamu, tema današnje hutbe je Ljubav ashaba, prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Govorim na zadatu temu na kraju mjeseca rebiu-l-evvela, u želji da ciklus hutbi o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, zaokružim sa nekoliko primjera upečatljive i nenadmašne ljubavi ashaba prema Muhammedu, sallallahu alejhi

Drugo izdanje najljepše biografije Muhammed a.s. od Karen Armstrong

U izdanju IK Buybook jučer je izašlo drugo izdanje knjige "Muhammed: Poslanik za naše vrijeme" ugledne britanske autorice Karen Armstrong, a u prijevodu Mirnesa Kovača, novinara i publiciste. Prvo izdanje ove knjige pojavilo se 2008. godine i već nekoliko godina u našim knjižarama, iako je postojao veliki interes, nije se

Ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. između dvije krajnosti

Pitanje koje bi svaki musliman i muslimanka trebali sebi postaviti, posebno u ovom blagoslovljenom mjesecu rebiul -evvelu, jeste kako iskazati ljubav prema Poslaniku milosti s.a.v.s. na odgovarajući i ispravan način. Ovo pitanje zahtijeva odgovor koji bi bio u skladu sa porukama Kur’ana, ali i trenutnom situacijom. U ovom članku, pokušat ću odgovoriti

Kako su se poslanici (Muhammed i Musa a.s.) borili protiv sihira?

Peto poglavlje Poslanik, s.a.v.s., i sihir Kada govorimo o Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i sihiru, na samom početku moramo konstatirati da su svi Allahovi poslanici ljudi. Pošto su oni ljudi, onda potpadaju pod zakonitosti ljudi i ljudskih tijela. Stoga, kada Uzvišeni Allah hoće da učini vidljivim slabost Svojih

Top