Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "cns" (Page 8)

Univerzalna kur’anska civilizacijska vizija – temeljno ishodište za reformu

Svaki civilizacijski sistem ima univerzalnu viziju koju meto­dologija koristi i prakticira u mišljenju, kao što i svaka metodo­logija ima načela kojima se rukovodi i njima određuje metodska ishodišta tog mišljenja. Što je metodologija jasnija, aktivnija, univerzalnija, otvorenija u izražavanju same srži tog civilizacij­skog sistema, to će ta

Muslimani u Evropi: Rusija

Iz knjige: "Muslimani u Evropi" Piše: Elmira Akhmetova[1] 1.  Muslimansko stanovništvo Nema zvaničnih podataka o broju muslimana u Ruskoj Federaciji, pošto popis iz 2002. godine ne sadrži pitanje o religijskoj pripadnosti. Među­tim, prema tom popisu, ukupan broj pripadnika muslimanskih etničkih grupa, autohtonih u

Etika neslaganja u islamu: Bolest neslaganja

Prvo poglavlje Današnji muslimanski svijet muče mnogobrojne bolesti koje su se raširile u skoro svaki aspekt njegovog bića. Moralna obamrlost i intelektualna paraliza, razaranje iznutra, podjarmljenost izvana, odsutnost pravde i poštenog poslovanja, eksploatacija i korupcija, krajnost neznanja i bolesti, siromaštvo i propast, ovisnost i nesigurnost, neslaganje i

Suština vjerskog iskustva: Tevhid kao vjersko iskustvo

U srži vjerskog iskustva nalazi se Bog. Šehadet (prizna­vanje islamskog vjerovanja) glasi: “Nema drugog boga osim Allaha”. Božije ime, “Allah”, koje u najjednostavnijem prijevodu znači “Bog”, zauzima središnju poziciju u svakom musli­manskom djelu, u svakoj muslimanskoj misli i na svakome mjestu. Prisustvo Boga ispunjava svijest muslimana u

Top