U Fokusu

Sutra se rađa bajramsko sunce – izmirimo zavađene!

Hvala Allahu, Svemilosnom Milostivom. Salavat i selam Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima i svima koji ih u dobru slijede.

Braćo po imanu! Sutra se rađa bajramsko sunce, pa neka i na vašim usnama zablista iskreni osmijeh, nak vam se srca istinski raduju i neka vam se duše ispune prijateljstvom i ljubavlju. Obnovite veze ljubavi i odanosti među prijateljima, veze samilosti među rođacima i veze solidarnosti među svim ljudima. Srca se na Bajram zbližavaju u ljubavi i sjedinjuju u prisnosti. Dobre duše zaboravljaju zlobu i sjedinjuju se nakon razdvajanja, združuju se nakon što su se izbjegavale i pročišćavaju se nakon što su zamućene bile. Tako društvene veze jačaju i bivaju na najvišem nivou ljubavi, odanosti i bratstva.

Ove smislove pomućuju neke situacije prekidanja veza, okretanja leđa jedni drugima, zlobe i zavidnosti, pa čak među rođacima ili rođenom braćom. Štaviše, čuli smo za svađe između nekih roditelja i djece koje znaju poprimiti oblik napuštanja koje zna potrajati nekoliko mjeseci ili godina. Ponekad to zna biti radi sitnih dunjalučkih interesa, a u kuće skrivaju tajne i skrovite stvari, dok se u sudnicama odvijaju parnice.

Bajram je prilika i vrijeme sreće koje se mora iskoristiti za zbliživanje srca, popravljanje raskola i pročišćenje duša. Bajram nije nova odjeća, nego bijelo srce i čista i iskrena duša, a mnogo je primjera kivnje i zlobe u porodičnim vezama koja ponekad pređe i u prekidanje veza. Ti ljudi su se odazvali šejtanima koji su u obliku ljudi, ali i u obliku džina i nisu spoznali kolika je opasnost i  gnusnost toga.

O vi, koji prekidate veze i okrećete leđa, sutra će zasjati bajramsko sunce, a vi ste možda i dalje u prekidu veza, poslušajte riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

”Nije dopušteno nijednom muslimanu da izbjegava svoga brata više od tri dana. Onaj ko izbjegava nekoga više od tri dana i tako umre, ući će u Vatru.”

 (Ahmed; Ebu Davud, poglavlje El-Edeb,odjeljak Fi men jehdžuru ehahul-muslim. Albani ovaj hadis ocjenjuje vjerodostojnim u djelu Sahih Ebi Davud,broj hadisa 4106.)

Ebu Hiraš Es-Sulemi, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže:

”Ko izbjegava svoag brata godinu dana, to će mu biti kao da je prolio njegovu krv.”

(Isto, broj hadisa 4107.)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Džennetska vrata se otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom, i opraštaju se grijesi svakom robu koji ne pridružuje Allahu druga. Izuzetak su dva čovjeka koji su se posvađali, pa bude rečeno: ‘Odgodite ovoj dvojici (ulazak u Džennet) dok se ne pomire.” (Muslim, El-Birru ves-siletu vel-adab,odjeljak En-nehju ‘aniš-šahna vet-tehadžur.)

Pomirite se draga braćo, jer sutra izlazi bajramsko sunce. Ne želimo da među muslimanima vlada izbjegavanje, jer izbjegavati drugog muslimana je nešto veliko. Bojte se Allaha, o Allahovi robovi! Opraštajte i prelazite preko uvreda. Volite se i održavajte dobre veze, a ova i slične prilike neka budu povod za preispitivanje i  opraštanje.

Bajramski osjećaji peru prljavštinu duše i ona postaje čista, a bajramski osmijesi u srca miris unose i ona izbistruju. Znajte da je nagrada za opraštanje drugma velika, a dovoljno je to što je tu nagradu zagarantovao sam Allah. On kaže:

”A onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli zulumćare.”Eš-Šura, 40.

Budite poslušni svojim roditeljima i održajite rodbinske veze.

 

Onaj ko bude izbjegavan neka nastoji uspostaviti vezu s onim ko ga izbjegava i neka u tom smislu poduzme sve što je moguće da se uspostavi veza. Neka prvi naziva selam i time bude bolji od onog drugog, kako kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

”Čovjeku nije dozvoljeno da izbjegava svoga brata više od tri dana; da se sretnu, i jedan okrene glavu, a onda se okrene i drugi. Bolji od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam.’[1]

Ako kažeš da ti nije prihvatio i odgovorio na selam, kažem ti da ti je dovoljno to što si uradio, a on je samo zaradio grijeh.

Braćo u imanu, sutra će zasjati bajramso sunce i nemojte jedni druge izbjegavati, nemojte jedni drugiam okretati leđa, nego održajite veze i posjećujte se. A kako naša sijela i čestitanja ne bi bila samo puki običaj ili rutina, ja vas ovog sretnog Bajrama, u kojem se inače puno posjećujemo, sjedimo zajedno, prijateljujemo

i  volimo se, podsjećam na hadis-kudsi koji Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara u kojem kaže:

”Moja ljubav je obavezna prema onima koji se u ime Mene vole, prema onima koji zbog Mene sjede zajedno, prema onima koji se radi Mene posjećuju i prema onima koji se međusobno žrtvuju zbog Mene.[2]

Zato, braćo, posjećujte se u ime Allaha kako bi Njegova ljubav bila vaše pravo kod Njega. Divna li je, uistinu, ova vjera! Veliko je njeno nastojanje da se srce ujedine, da se vole, sprijatelje i budu složna. Čak su i sijela i posjete ibadeti za koje se piše nagrada. To su smislovi Bajrama, jednog od znamenja islama, ali kad bi smo ih shvatali. Zato, tragajmo za suštinom tih smislova!

Sutra će zasjati bajramsko sunce, pa širimo ljubav među nama i očistimo svoja srca, jer Allah voli one koji Ga se boje i čija srca su čista.

Allahu naš, očisti naša srca od licemjerstva, sačuvaj naše oči od pogleda kriomice, naše jezike od laži, svađe i rasprave, i sačuvaj nas od ogovaranja.

Ramazane,

Danas od tebe saznah tajnu svog postojanja

I iz tvojih smislova spoznah smisao bajrama

Sada znam šta je život i znam njegovu slast

Prošlim danima kažem: lijepi ste bili, vratite se!

S vama se proljeće vratilo i duša moja zablistala

S tvojim proljećem i moje drvo izlista

Divan si, tako mi Allaha, o ramazane!

Duša je zablistala onda kada si se ti pojavio.

Iskoristite, braćo u imanu, ovu svjetlost prije nego se ugasi, pogotovo što smo na kraju ramazana i što nas on ubrzo napušta. I kad je već naš duh prosvijetljen, iskoristimo to. Osjetili smo slast tog duhovnog ozračja i naš duh je probuđen i pokrenut.

Da, ramazan je mjesec duhovnosti. Pošto je naš duh zasjao, mi smo obavezni da to očuvamo. Ne dozvolimo da se on ugasi, nego nastavimo s dobrim djelima. Postimo šest dana ševvala, nastavimo s učenjem Kur’ana, pazimo na vitr-namaz i noćni namaz. Znajmo, braćo u imanu, da je Gospodar ramazana Gospodar i ostalih mjeseci i dana. Zato ustrajmo u dobrim djelima, jer i neznatno, ali stalno djelo, bolje je od velikog djela koje se radi samo povremeno. Najdraže djelo Uzvišenom Allahu jeste ono koje se stalno čini, makar bilo neznatno.

Ne želimo ovo izgubiti. Sutra ili prekosutra bajramsko sunce će zasjati, pa nastojmo duše pročistiti, nastojmo se sastajati i zavađene izmirivati. Izmiriti zavađene spada među najvrednije ibadete. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao svoje ashabe rekavši:

”Hoćete li da vas obavijestim šta je na većoj deredži i od namaza i  od posta?” Odgovorili su mu: ”Naravno, Allahov Poslaniče”, a on reče: ‘

‘To je izglađivanje međuljudskih odnosa, dok je remećenje ljudskih odnosi svojstvo koje brije (uništava) vjeru.” 

(Ebu Davud, El-Edeb, odjeljak Fi islahi zatil-bejjin, broj hadisa 4919; Et-Tirmizi, Sifetuhkijame, odjeljak Fadlu islahi zatil-bejjin, broj hadisa 2509. Et-Tirmizi za ovajhadis kaže da je vjerodostojan, a takvim ga je ocijenio i Albani u djelu Sahih Et-Tirmizi, broj hadisa 2037.)

 

Da, izmirivanje zavađenih! Da li uistinu nastojimo da pomirimo zavađene?! Sutra će zasjati bajramsko sunce, pa ujedinimo srca i izmirimo sve za koje znamo da su zavađeni, da ne pričaju jedan s drugim.

Divan li je ovaj ibadet! Izmirivanje zavađenih ljudi! To je ibadet koji su mnogi ljudi zaneamrili. Kako je lijepo da se tog ibadeta prisjetimo u ovoj radosnoj prilici; u danima našeg najradosnijeg blagdana.

Da, želimo da budemo čisti i bez zlobe u sebi, da budemo ujedinjeni i združeni u međusobnoj ljubavi i slozi onda kada zasja bajramsko sunce.

Allahu naš, učinio si da dočekamo ramazan i da ga ispostimo, pa učini da nam i ova godina bude najberićetnija. Primi naša dobra djela – post i noćne namaze – koja smo učinili, i oprosti naš nemar i grijehe koje smo počinili.


[1]      El-Buhari, El-Edeb,odjeljak El-Hidžre■Muslim, odjeljak El-Birru ves-siletu vel- adab,odjeljak Tahrimul-hedžri fevka selasin bila ‘uzrin šer’ijjin.

[2]    Bilježi ga imam Ahmed, i imama Malik, El-Muvetta’, El-Džami’,odjeljak Ma džae fil-mutehabbine fillah.

Odlomak iz knjige “Duhovnost postača”  Dr Ibrahim ibn Abdullah ed- Duvejjiš

Prevodioci: Mr Muhamed Mehanović, Senad Ćeman

Akos.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button