Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Za djecu i omladinu > Snagom vjere do savršenstva duše: Treba se savjetovati

Snagom vjere do savršenstva duše: Treba se savjetovati

Važna ustanova u islamu je savjetovanje, dogovaranje. Kad musliman treba donijeti odluku o nekom svom važnom poslu, o nekom postupku, obavezno se treba savjetovati, potražiti mišljenje bliskih prijatelja ili poznanika. Više ljudi će uvijek donijeti pametnije rješenje, pravilniju odluku, nego pojedinac sam.

   „ Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima.“

(Kur'an, 3:159)

             „Sve što vam je dato samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha  – bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju; za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji; kad ih ko rasrdi, opraštaju; za one koji se Gospodaru svome odazivaju i koji namaz obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju.“

(Kur'an, 42:36-39)

Jedan je ashab pripovjedao: „Nikada nisam vidio da neko tako često pita za savjet, kao što je Resulullah, a.s., činio.“ Allahov Poslanik, a.s., jednom reče Ebu Bekiru, r.a., i Omeru, r.a.: „Ako se vas dvojica u nečem slažete, ja vam se neću suprotstaviti.“                              Prilikom pohoda islamske vojske na Bedr, kad je dosegnuto najbliže vrelo, Allahov Poslanik, a.s., naredi da se vojska zaustavi. Mudžahid El-Hubbab bin El-Munzir zapita Muhammeda, a.s., da li je to mjesto odredio Allah ili je to možda neki taktički potez. A kad mu Muhammed, a.s., reče da nije ni jedno ni drugo, El-Hubbab predloži da se ide što bliže neprijatelju da se zauzmu svi izvori i da se zatrpaju, a da se prethodno islamskoj vojsci izgradi čatrnja sa vodom. To bi otežalo položaj neprijatelju, jer će oskudjevati u vodi. Muhammed, a.s., i ashabi odmah prihvatiše taj prijedlog.

Kad je Resulullah, a.s., došao u Medinu, postavilo se pitanje kako da se objavljuje poziv na namaz. Bilo je raznih prijedloga kao: paljenje vatre, zvonjava zvona. Neko od prisutnih na savjetovanju ispriča da je u snu saznao da se muslimani trebaju živom riječju pozivati na namaz. Resulullah, a.s., i ostali prisutni prihvatiše ovaj prijedlog i od tada postoji ezan.

Resulullah je rekao:

–          „Ko namjerava uraditi jedan posao, pa se posavjetuje sa iskusnim i pametnim, Allah će, dž.š., učiniti da bude onako, kako će za njega biti najbolje.“

–          „Vjera je savjetovanje i upućivanje na dobro.“

–          „Uspjeh je siguran u svakom poslu, ako se posavjetuješ sa pametnim i stručnim licem.“

–          „Ko se savjetuje, taj i pobjeđuje. Nema dobra, ako se ljudi ne savjetuju.“

–          „Allah, dž.š., visoko cijeni dogovor muslimana u svim poslovima.“

Evo nekoliko mudrih izreka Sulejmana, a.s., sina Davudovog, kralja izraelskog:

 „Sine moj, čuvaj zapovjedi oca svog

i ne odbacuj nauka matere svoje!

Priveži ih sebi za srce zauvijek

ovij ih oko svoga grla

da te vide kada hodiš,

da te čuvaju kada spavaš

 i da te razgovaraju kad se probudiš.

 

Pouka mudračeva izvor je životni,

ona izbavlja od zamke smrti.

Slušaj savjet i primaj pouku,

kako bi na poslijetku postao mudar.

Savjet je u srcu čovječijem voda duboka

i razuman će je čovjek iscrpsti.“

 

U Mesneviji Dželaluddin Rumi kaže:

  „Pamet udružena sa drugom pameću se udvostruči, Svjetlo se povećava, a put rasvjetljava.“

 

Susrećemo ponekad ljude, koji sami, bez savjeta, donose i najvažnije odluke u životu. To je „ja“ u čovjeku, koje ne dopušta ni slušanje misli drugih ljudi. „Ja“ ne želi ni osjetiti da neko postoji ko ima mišljenje koje može biti ispravnije od njegovog. To su samoljubive duše, koje nikada ne nalaze pravo rješenje i uvijek se vrte u krugu vlastitih misli i osjećaja, pa makar i pogrešnih. U njihovim srcima nema prave ljudske topline, koja može zagrijati drugo srce.

 

Svi dobri ljudi su se savjetovali. U savjetima mudrih i pametnih otvarali su sebi svijetle puteve. I mumini tako postupaju. Za savjet pitaju roditelje, bližnje, učene, prijatelje.

Ali uvijek, prije svih savjeta treba savjet potražiti u islamskom nauku. Islam daje na sva pitanja, na sve probleme, čiste, kristalno jasne, prave odgovore, daje upute koje vode najboljem rješenju. Kako se traži takav savjet? Reći ću ti: traži se u Kur'anu, Hadisu, islamskoj praksi. Moliti treba Allaha, dž.š., poslije namaza, da se otvore vrata saznanja za nerješiva pitanja. Allah je, dž.š., Milostiv i milost Svoju daje vjernicima. Iskreno obraćanje Njemu, Gospodaru našem, daće, ako Bog da, pravi odgovor.

 

 

Iz knjige: ”Snagom vjere do savršenstva duše”, El-Kalem, Sarajevo, 2002.

 

Autor: Munir Gavrankapetanović

 

Za Akos.ba priredio: Admir Iković

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top