Za djecu i omladinu

Šest primjera kako se Poslanik, a.s., odnosio prema omladini

U drugom dijelu teksta koji analizira odnos Poslanika, a.s., prema omladini navodimo vam 15 primjera beskrajne ljubavi Poslanika, a.s., prema mladima.

 1. Poslanikova, s.a.w.s., ljubav i milost je bila proširena na sve mlade ljude bez obzira na njihovu pozadinu ili religiju. Nakon užasnog incidenta na Ta’ifu, melek brda i planina je upitao Poslanika s.a.w.s. da li želi da on uništi grad za njega.

Poslanik s.a.w.s. je odgovorio negativno, te je naglasio da će njihova djeca jednoga dana možda odrasti u islamu.

Safiur Rahman al-Mubarakpuri  spominje Poslanikov s.a.w.s. odgovor meleku brda i planina:

„Ne, nadam se da će Allah dati da njihovi potomci obožavaju samo Allaha dž.š., i da ne obožavaju nikoga mimo Njega.“

Interesantno je to da se Poslanik, s.a.w.s., odnosio na djecu koja će u budućnosti obožavati Allaha. Ovo naglašava Poslanikovu, s.a.w.s., nadu u buduće generacije. Njegovi zdravi odnosi nisu bili limitirani samo na članove njegove zajednice, činjenica je da su nadmašili sve religijske i kulturne barijere.

2. Sljedeće pripovijedanje, nađeno u velikoj zbirci hadisa imama Al-Nevevija, sažima istinsku prirodu Poslanika, s.a.w.s., i njegov odnos sa mladim jevrejom.

Enas (neka je Allah dž.š. zadovoljan sa njim) je izvijestio:

Jevrejski dječak, koji je bio u Poslanikovoj, s.a.w.s., službi, se razbolio. Poslanik, s.a.w.s., je otišao da ga posjeti. Sjeo je pored njegove glave i rekao mu, „Primi islam“.

Dječak je pogledao u svoga oca koji je sjedio sa druge strane. On mu je rekao, „Poslušaj Abul-Qasima (Allahovog Poslanika).“

Tako je on prihvatio islam, a dok je izlazio, Poslanik s.a.w.s. reče, „Hvala Allahu, koji ga je spasio Džehennemske vatre.“

Privilegija da služe Poslaniku, s.a.w.s., je nešto za čim je žudio svaki musliman. Jevrejski dječak je bio privilegovan da služi Poslaniku, s.a.w.s., i bio je počastvovan njegovom posjetom u vrijeme svoje bolesti, te njegovom svjedočenju izgovaranja šehadeta prije smrti.

3. Još jedan od sluga Poslanika, s.a.w.s., bio je dječak po imenu Enas ibn Malik. Zbog toga što je bio toliko blizak Allahovom Poslaniku, poznavao je unutrašnje i vanjske aspekte njegove ličnosti.

Održavanje mirnog ophođenja sa slugama je izazovan zadatak, pogotovo ako uzmemo u obzir da su sluge zapravo djeca.

Uprkos svemu ovome Poslanik, s.a.w.s., je prikazao najljepše ophođenje sa onima koji su bili pod njegovim autoritetom.

Opisujući Poslanikov, s.a.w.s., besprijekoran karakter, Enas kaže:

„Služio sam Allahovom Poslaniku deset godina, tako mi Allaha nikada mi nije rekao nijednu ružnu riječ, i nikada mi nije prigovorio za nešto što sam uradio ili što nisam uradio.“

Abdul Majid Mujahid kaže:

„U historiji svijeta, je li ikada postojao učitelj sa takvim besprijekornim karakterom? Nikada nije postojao čovjek poznat po tako lijepom ophođenju prema svojim slugama, ni za dan ili dva, a kamoli za čitavih deset godina.“

Prirodno je za desetogodišnjaka da napravi grešku i za odraslog da ga ispravi i disciplinuje. Međutim, Poslanikov, s.a.w.s., pristup je bio mudar, nježan, svjež, i pribran. Mladi trebaju ljubav i razumijevanje – a to je ono čime ih je Poslanik, s.a.w.s., obezbijedio.

Enas opisuje dodir i Poslanikovu, s.a.w.s, auru na sljedeći način:

„Ruke Allahovog Poslanika su mekše od svile. Nikada nisam pomirisao parfem bolji od Poslanikovog s.a.w.s. mirisa.“

4. Prema Adil Salahiju, prvi čovjek koji je prihvatio islam bio je Zayd ibn Harithah, mladi sluga Poslanika, s.a.w.s., u danima u Meki.

Zayd je živio sa Poslanikom, s.a.w.s., te je bio redovan primalac ljubaznosti i ljubavi Allahovog Poslanika. Jednog dana Zaydovi otac i amidža su došli u Meku sa namjerom da ga povedu sa sobom.

Na njihov zahtjev, Poslanik, s.a.w.s., je Zaydu dao da bira, ili da ide sa svojim ocem, ili da ostane sa njim. Ne oklijevajući, Zayd je odlučio da ostane sa Allahovim Poslanikom. Rekao je svome ocu, „Vidio sam neke stvari sa ovim čovjekom, i nikada ga ne bih napustio.“  Vrlo vjerovatno je da je Zayd u Poslaniku s.a.w.s. našao nešto što nije našao nigdje drugo. Volio je Allahovog Poslanika, i on je volio njega.

Salahi piše, „Dvije ili tri godine nakon Zaydove smrti, Poslanik s.a.w.s. ga je spomenuo i rekao: „On je bio jedan od onih ljudi koje sam najviše volio.“

Ljubav je bila temeljni faktor iza Poslanikovih s.a.w.s. odnosa sa omladinom. Ljubav koju je omladina gajila ka Allahovom Poslaniku prevazišla je ovaj svijet i pretvorila se u nezamisliva djela hrabrosti i požrtvovanja.

5. Kada su ubice iz Meke krenule ka kući Allahovog Poslanika, bili su iznenađeni kada su vidjeli da on nije tu. Našli su Ali ibn Ebi Taliba kako pokriven leži na Poslanikovom s.a.w.s. krevetu.

Ab’dul Hameed Siddiqui u knjizi „Muhammedov život“ kaže:

„Ubice su bile u pripravnosti, a kad je zora svanula požurili su unutra. Na njihovo opšte iznenađenje, osoba koja je ležala u krevetu je bio Alija, a ne Muhammed, a.s. To je izazvalo pomutnju u cijelom gradu.“

Hrabrost koju je Alija pokazao, riskirajući svoj vlastiti život, proizašla je iz duboke ljubavi prema Poslaniku, s.a.w.s.

6. Pripremajući svoje vojnike za bitku na Bedru, Allahov Poslanik je za stomak uštinuo Sawadda zato što je prešao preko linije. Iako je Sawadd ovo uradio namjerno, on je izrazio svoj bol nakon čega je Poslanik, s.a.w.s., podigao svoju majicu i rekao, „Onda i ti meni uradi isto.“

Šejh Hasan Al-Benna spominje u „Sira posljednjeg Allahovog Poslanika“:

„Sawadd mu je prišao i poljubio ga, a onda je rekao, „O Allahov Poslaniče! Ti znaš šta je pred nama, i ja možda neću preživjeti bitku. A ako je ovo moj posljednji put da sam s tobom, onda je to zadnje što želim da uradim.“

Ovaj događaj ilustrira stepen ljubavi koji su drugovi gajili prema svom vođi. Al-Banna spominje ljubav koju je omladina imala prema Allahovom Poslaniku:

„Ta inspiracija i dinamičnost pod komandom Poslanika Muhameda s.a.w.s. je bila takva da je Umayr, dječak od šesnaest godina, bacio neke datule koje je jeo i počeo da plače. „Ovo me udaljava od Dženneta“, pa se uključio u bitku, da bi poslije poginuo kao šehid.“

Ako je ljubav data omladini, onda je sigurno da će u određenim situacijama biti obostrana na nevjerovatan način.

 

Autor teksta: Zakir Ahmed

Izvor: onislam.net

Za Akos.ba preveo: Eldin Hota

Povezani članci

Back to top button