Moj vrt

Sadnja graha: naučite kako se sadi grah

Sadnja graha – vrlo je važna priprema tla, a ona počinje skidanjem predusjeva. Grah će najbolje rasti na dubokim tlima mrvičaste strukture, a pH reakcija bi trebala biti slabo kisela do neutralna. Ova biljka voli tla bogata organskim tvarima, a idealne pretkulture su krumpir, rajčica i žitarice. Grah je dosta osjetljiv na hladnoće pa se sije nakon što mraz prođe. Najbolje je od sredine do kraja maja, a prije sijanja trebate dobro pognojiti tlo.

 

Kod sadnje graha, razmak između sjemenki treba biti 3 do 5 cm, a dubina oko 3 cm. Niske sorte poduprite mrežom ili granama. Poslije berbe treba ostaviti korijenje u zemlji jer je ono bogato bakterijama koje zemlju obogaćuju dušikom.

Kad sijete grah, trebate paziti na dubinu sjetve i broj zasijanih zrna. Prevelika količina sjemena povećat će trošak sjemena i prorjeđivanja, kako bi se dobio odgovarajući sklop biljaka u vegetaciji. Ako sadite grah mahunar, on će biti zreo otprilike 60 dana nakon sadnje graha. To je također početak berbe mahuna. S druge strane, grah zrnaš bit će zreo 40 dana nakon cvatnje.

Osim po morfološkim svojstvima, grah se razlikuje i po tome je li niskog ili visokog tipa. Generalno, grah dijelimo na mahunare i zrnaše.  Zrnaši obično imaju malo krupnije zrno, ono se lakše kuha i lakše se odvija od komuške. Također, rodniji su od graha mahunara.

Grah može poslužiti kao odlična pretkultura za druge vrste poljoprivrednog bilja jer nakon skidanja usjeva, ostavlja tlo bogato dušikom.

Imajte na umu da je idealna temperatura za sadnju graha oko 10 stepeni. Nakon što ste grah posadili, daljnja briga oko nasada graha sastojat će se u navodnjavanju, naročito u vrijeme pojave cvjetova.

http://www.zivotistil.rtl.hr

Back to top button