Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Restauracije arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije

Restauracije arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije

 Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u srijedu, 21. juna 2017. godine na lokalitetu parka Kalin-hadži Alijine džamije, koji se nalazi na uglu ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva, održao radni sastanak sa predstavnicima Zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo i Islamske zajednice u BiH. Ovom prilikom su utvrđeni daljnji konkretni koraci u realizaciji projekta uređenja i restauracije ovog parka, koji je sada zapušten i služi kao parking stanarima okolnih zgrada.

-Do početka Sarajevo Film Festivala trebamo ovdje imati sređen prostor bez automobila i otpada, sa ograđenim prostorom i sa početkom arheoloških istraživanja i konzervacije iskopina što će za turiste koji posjećuju ovaj grad biti posebno interesantno gledati stručnjake u njihovom poslu. Prije početka ovog procesa oko ovog parka ćemo postaviti privremenu ogradu do stavljanja stalne ograde u skladu sa glavnim projektom  kojeg je uradio Zavod za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, objasnio je Ajnadžić.

Ovom prilikom su utvrđeni naredni koraci u realizaciji ovog projekta što podrazumijeva uklanjanje i odvoz na gradsku deponiju viška zemlje koji je preostao u početnim fazama arheoloških istraživanja koje su obavljali saradnici Zemaljskog muzeja BiH i Muzeja grada Sarajeva, zatim uklanjanje bespravno postavljene trafike na ulazu u park, postavljanje privremene ograde oko ovog lokaliteta dok traju istražni radovi. Kako je planirano, arheološka istraživanja i konzervacija će početi na dijelu zemljišta gdje je kao nosilac prava raspolaganja upisana Općina Centar. U međuvremenu će biti pokrenuta procedura za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na ostatku zemljišta arheološkog parka gdje je sada kao nosilac prava raspolaganja upisano Povjerenstvo za stambene poslove Narodnog odbora grada Sarajeva, koji nema pravnog sljednika. U ovom slučaju moguća su dva rješenja – da se i ovaj dio upiše na Općinu Centar ili na Vakufsku direkciju Sarajevo. Zavod za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa KS će biti nadzor i koordinator projekta, a Vakufska direkcija implementator projekta.

Sastanku su u ime Općine Centar prisustvovali savjetnik načelnika za investicije Mustafa Resić, pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina Damir Konjičanin zajedno sa saradnicom Vedranom Remović, te Alma Sadović, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i komunalne poslove, dok je u ime Zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo  bila prisutna v.d. direktora Valida Čelić-Ćemerlić, a u ime Islamske zajednice u BiH sastanku su prisustvovali Esad Karahmet, Huso Salihović i Rijad Demir.

U projekt uređenja i restauracije arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije Općina Centar je do sada uložila finansijska sredstva za izradu izvedbenog projekta revitalizacije arheoloških nalaza, uređenje ovog lokaliteta i za postavljanje zaštitne ograde.

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com