Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Rad koji je osigurao napredak – priča o općini Bosanska Krupa

Rad koji je osigurao napredak – priča o općini Bosanska Krupa

Uspjeti znači ne odustati uprkos svim izazovima i preprekama. Jedna od općina koja se može pohvaliti uspjehom u Bosni i Hercegovini jeste Općina Bosanska Krupa. Svrstana je zajedno sa općinama Goražde, Tešanj i Žepče u najbolje u regiji. Zahvaljujući tome dodijeljen joj je certifikat o povoljnom poslovnom okruženju što je ove lokalne samouprave svrstalo među najbolje investicione destinacije u jugoistočnoj Europi, piše portal Poslovni svijet.

Dobro organizirana i učinkovita javna uprava predstavlja garanciju stabilnog i uspješnog društva, te osigurava rješavanje potreba građana. Općina Bosanska Krupa je obezbijedila ekonomski napredak i ravnomjeran razvoj svih područja na svojoj teritoriji. Smještena je u sjeverozapadnom dijelu BiH i obuhvata široko područje uz dolinu rijeke Une, od planine Grmeč na jugu do granice sa Republikom Hrvatskom na sjeveru, sa površinom od 561 km². Jedna je od 8 općina Unsko-sanskog kantona i graniči se s općinama Bihać, Cazin, Bužim, Sanski Most i Bosanski Petrovac (Federacija BiH), Novi Grad i Krupa na Uni (RS), te s općinom Dvor u Republici Hrvatskoj.

Područje ove općine je bogato šumom, vodenim tokovima (rijeke, potoci i jezero) kao i poljoprivrednim zemljištem. Pored rude boksita za koju se rade istražni radovi (do sada procijenjena količina iznosi 327.000 tona) značajna su i nalazišta dolomita (za koje je do sada izdato osam koncesionih ugovora) i krečnjaka na lokalitetu Ivanjska sa procijenjenim rezervama od 912.000 tona.

Registrovana preduzeća koja upošljavaju najveći broj radnika bave se drvopreradom i metalopreradom. Oni su ujedno i najveći izvoznici i uvoznici sa područja ove općine. U strukturi registrovanih obrta preovladavaju trgovačke i ugostiteljske radnje. Struktura ekonomije općine Bosanska Krupa analizirana je i upoređivana sa strukturom ekonomije i koncentracijom zaposlenosti na području USK na osnovu čega je zaključeno da je najpovoljnija poslovna klima upravo u ovoj općini.

Za naš portal načelnik Općine Armin Halitović istakao je koji su kriteriji koje je Općina Bosanska Krupa morala ispoštovati kako bi dobila priznanje za postignute rezultate: „Na putu do BFC certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 potkriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka. Kriteriji se konkretno odnose na strategiju lokalnog razvoja, uspostavu i razvoj službe za lokalni razvoj, privredni savjet ili vijeće, sistem usluga za dobijanje građevinskih dozvola, analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investitora, aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta u općini, kreditnu sposobnost i kreditnu opravdanost, praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivni odnos prema utvrđenom stanju i potrebama, saradnju javnog i privatnog sektora, adekvatnu infrastrukturu i pouzdane komunalne usluge, sprovođenje transparentne porezne politike naplate taksi kojima se stimuliše ekonomski razvoj, te informacione tehnologije i komunikaciju.“

Bosanska Krupa – primjer uspješno implementirane strategije razvoja

Načelnik je istakao da je u protekloj godini, kroz certifikaciju više od 80 potkriterija, učinjeno mnogo toga kada su u pitanju interne procedure u organu uprave Bosanka Krupa što je i bio jedan o značajnih preduslova za BFC certifikat. Ažurirani su vodiči za dobijanje građevinskih i dozvola za rad. Urađene su baze podataka poslovnih prostora i zemljišta u vlasništvu Općine koje se mogu staviti na raspolaganje potencijalnim investitorima, završena je analiza poslovnog okruženja, anketirani su poslovni subjekti kako bi se dobile smjernice za budući rad i lokalne uprave i inicijative koje bi se trebale poduzeti u svrhu poboljšanja poslovnog okruženja. Unaprijeđen je rad Privrednog savjeta, urađen je akcioni plan zapošljavanja, kompletan promotivni materijal, a izvršen je i redizajn internetske stranice.

„Certifikat je još jedna potvrda da smo napore učinjene u posljednih nekoliko godina da unaprijedimo rad naše Općine usmjerili u dobrom pravcu. Zahvala pripada svim radnicima organa uprave, a naročito članovima radne grupe koja je direktno radila na dobijanju certifikata. Ono što nam predstoji jeste da ove standarde koje smo imali zadržimo, a ono što nam je falilo da kreiramo i unaprijedimo. Uostalom, za dvije godine nam slijedi revizija i morat ćemo opet proći kroz cijeli proces da bi „uvjerenje“ o poslovnom okruženju i zadržali“, naglasio je gospodin Halitović.

Općina Bosanska Krupa je jedna od nekoliko uspješnih općina na području BiH koja je pokazatelj da kada zaposlite one koji znaju i žele raditi tada ekonomske reforme neće biti potrebne.

Nadamo se da će ova općina nastaviti stazom usjeha, a da će sve ostale općine koje nisu na nivou na kojem bi mogle da budu promijeniti svoju politiku za dobrobit svih.

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top