Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Islamska ekonomija > Promjena zakonske regulative za unapređenje islamskih finansija u BiH

Promjena zakonske regulative za unapređenje islamskih finansija u BiH

Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI) osnovana je oktobra 2000. godine kao prva banka u Evropi koja posluje na principima islamskog bankarstva. Tim činom bankarstvo sa predznakom „islamsko“ je hrabro i nepovratno zakoračilo na bosanskohercegovačko tlo.

Iako zatečeni, a i danas važeći, zakonski okvir nije  postavio ograničenje za osnivanje islamskih banaka, ali nije ga ni stimulisao. Naime, Zakon o bankama FBiH, koji je logično donesen u uslovima poslovanja do tada isključivo konvencionalnih banaka, nije prepoznao specifičnosti islamskog interest free modela  poslovanja kao modela sui generis.

Obilježavajući četrnaesti rođendan naše banke zapitali smo se dokle smo stigli u pravnom razvoju u oblasti islamskih finansija?

Posmatrajući bivstvovanje BBI d.d. Sarajevo u takvom zakonskom ambijentu možemo vidjeti da se ona nalazila u „adaptivnoj“ fazi. Isto podrazumijeva da se banka obavezala da će preduzimati aktivnosti koje su u skadu sa važećim zakonskim propisima BiH i principima poslovanja islamskih banaka u kumulaciji. Navedena faza nije novost u razvoju prava i jurispodencije, ekonomije i komunikacija u duhu Šerijata novijeg doba. Zahvaljujući navedenom, muslimanima koji žive u državama čija se jurispodencija ne zasniva na Šerijatu, omogućeno je, da se što je moguće više, drže svoje vjere. Možemo zaključiti da „adaptivnu“ fazu prati period predstavljanja tržištu islamskog bankarstva i njegove suštine, islamskih banaka, njihovih proizvoda, uslužnog sistema, odnosno zadobijanja povjerenja budućih klijenata.  Međutim, ovakva „adaptivna“ faza pokazuje i nedostatke od kojih su najočitiji da daje samo i isključivo parcijalno rješenje.

Gledajući naprijed navedeno logičnim se stavlja da bi sljedeća faza razvoja islamskog bankarstva u BiH, a vrlo vjerovatno uzročno posljedično i u regiji, bila „transformacijska“ faza pravnog okvira. U ovoj fazi bi zakonodavni aparat priznao islamsko bankarstvo kao alternativno, zasebno, kao sui generis i posvetio mu zaseban zakonski okvir u vidu npr. Zakona o bankama i drugim finansijskim institucijama koje posluju u skladu s islamskim principima i pratećih podzakonskih akata. A bila bi uspostavljena i Agencije za islamsko bankarstvo kao regulator banaka i finansijskih institucija na koje bi se ta novousvojena zakonska regulativa odnosila. Ova faza sama po sebi je mnogo zahtjevnija od prethodne.U prvom redu jer predstavlja novi korak čiji je cilj promjena pravnog poretka u ime etike. Nekoliko je uslova koji bi doveli do prelaska u „transformacijsku“ fazu pravnog poretka od kojih najvažnijim smatram zrelost društva da prihvati ovu promjenu kao iskorak na bolje u razvoju bankarskog,  privrednog pa možda čak i individualnog okruženja. Drugi uslov je postojanje kvalitetnog kadra koji posjeduje adekvatno i obimno znanje iz obje oblasti (važećeg pravnog sistema i Šerijata, kao i računovodstva u obje oblasti).

Ono što bi, također, moglo pomoći razvoju druge faze jeste uvođenje standardizacije propisa islamskih finansija na globalnom nivou. Nažalost, još uvijek se vodi debata o potrebnosti standardizacije ali i harmonizacije propisa iz ove oblasti. Na tom polju se sukobe dvije dijametralno suprotne struje. Jedna koja se protivi ovoj tezi tvrdeći da trenutno stanje pruža fleksibilnost za djelovanje unutar kompleksnog okruženja. I druga koja smatra da različita mišljenja o istim ili sličnim pitanjima od strane različitih mezheba, iako dozvoljeno sa šerijatske tačke gledišta, mogu stvoriti određenu konfuziju u javnosti kao i među praktičarima islamskih finansija (a time i islamskog bankarstva kao njihovog najbitnijeg dijela). Posebno je važno spomenuti, da je standardizacija propisa gotovo pa neophodna ukoliko se želi uspostaviti internacionalni islamski finansijski sistem.

Nakon kratkog, prethodno iznesenog rezimea, nameće se zaključak da je BBI d.d., kao jedina banka u BiH i regionu koja posluje na principa islamskog bankarstva, uspjela u uskim zakonskim okvirima da postigne izvanredan uspjeh kako u opstajanju na tržištu, poslovanju tako i u predstavljanju pojma i suštine islamskog bankarstva. Također, sasvim je jasno da posjeduje i snagu i kvalitet kadra, te da je u tom smislu više nego spremna za prelazak u drugu fazu. Međutim, pitanje je da li je društvo zrelo da nas prati ukorak?

 

Autorica teksta Amina Zelić, rođena je 1983. godine u Sarajevu. Završila je Prvu gimnaziju, a potom diplomirala na Pravnom fakultetu. U BBI banci zaposlena je od  2011. godine  i trenutno je na poziciji stručnog  saradnika za administriranje de/blokada računa PFL. Obrazovanje je nastavila u oblasti islamskih fnansija i trenutno je završna godina na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku islamsko bankarstvo. 

 

Akos.bA

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top