Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Nauka i tehnologija > Preuzmite interaktivnu elektronsku knjigu “Zajednička historija za Evropu bez podjela”

Preuzmite interaktivnu elektronsku knjigu “Zajednička historija za Evropu bez podjela”

Zajednička historija za Evropu bez podjela je interaktivna elektronska knjiga, priređena od strane Vijeća Evrope, koja upućuje i na druge spoljne izvore informacija. U njoj se nalazi niz različitih materijala za nastavu i učenje prvenstveno namijenjenih obrazovanju nastavnika.

Pogodna je za korištenje u svakoj fazi obrazovanja nastavnika: inicijalnom univerzitetskom obrazovanju, stručnom usavršavanju, kao i drugim dodatnim obukama. Sadržaj je tako koncipiran da različite dijelove elektronske knjige mogu koristiti i učenici različitog uzrasta.

Zajednička historija je rezultat međunarodnog projekta usredsređenog na istraživanje različitih aspekata evropske historije koja je ostavila traga na čitavom evropskom prostoru – uključujući sve države potpisnice Evropske konvencije o kulturi.

ŠTA SADRŽI ELEKTRONSKA KNJIGA?

Autori su se odlučili da, umjesto iscrpnog pristupa nepreglednom materijalu, ponude određeni broj reprezentativnih tema. Svaka od izabranih tema je na odgovarajući način dokumentovana i mogla bi da bude dio iskustva najvećeg broja država-članica, pri čemu se stvara prostor za interakciju, međusobno približavanje i usaglašavanje odnosno, učenje zajedničke historije.
Odabrane teme su:

  • Uticaj industrijske revolucije
  • Razvoj obrazovanja
  • Ljudska prava u historiji umjetnosti
  • Evropa i svijet

Iz navedenih tema pažljivo su izvedene manje tematske cjeline kojima se stiče važan i zanimljiv uvid u sadržaj potkrijepljen odgovarajućim historijskim istraživanjima. Svaka podtema sadrži niz nastavnih jedinica namijenjenih različitim uzrastima. One omogućavaju nastavnicima da naprave nove nastavne jedinice prilagođene njihovim potrebama.

Učešće u projektu, kao jedan od autora tekstova publikacije koju možete u cjelosti preuzeti u PDF formatu na linku ispod, je i dr. Ahmet Alibašić, čiji se tekst pod naslovom Europe’s Image Among Bosnian Muslims nalazi na stranicama 662-666:

 Ovdje donosimo i navigator elektronske publikacije “Zajednička historija za Evropu bez podjela” (Shared histories for a Europe without dividing lines) , koji je preveden na bosanski jezik, među petnaest evropskih jezika:

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: 596KB)

 cns.ba 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top