Promo i katalozi

Predstavljamo Rubin doo Sarajevo – servis Vama na usluzi

Naš cilj je da na tržištu ponudimo uslugu, koja se, konceptualno razlikuje od drugih,  odnosno, da građanima ponudimo usluge SERVISA „PRI RUCI“, koji podrazumijeva potpuno ili djelimičcno preuzimanje poslova i zadataka  koji su vezani za domaćinstvo, i to u kontinuitetu.

Danas, kada zbog užurbanog načina života, mnogi ne stižu samostalno i na vrijeme odgovoriti svim zadacima i izazovima, RUBIN doo je tu, da umjesto vas izvrši sljedeće zadatke:
1.    KUĆNI POSLOVI (čišcćnje, kuhanje, peglanje…)
2.    POSLOVI VANI (placanje racuna, kupovina namirnica, pratnja starijim osobama prilikom posjete ljekaru..)
3.    POSLOVI MAJSTORA (sitne popravke, majstorske usluge većeg obima, renoviranja…)
4.    PRAVNE RADNJE (pisma, izjašnjenja, zahtjevi…)

Svi koji su se do sada našli u situaciji da su primorani angažovati neko treće lice za obavljanje navedenih poslova, potvrdiće da je uvijek važno da tu treću osobu neko preporuči i da stane iza nje, sa tvrdnjom da je pouzdana, profesionalna i da će posao biti obavljen u skladu sa našim očekivanjima. Čak i tada, pitamo se kako nepoznatu osobu uvesti u naš dom i povjeriti joj zadatke.
Mi smo tu da ponudimo sigurnost i odgovornost, jer mi nismo „broj telefona iz oglasa u novinama“, mi smo pravno lice registrovano za obavljanje tih poslova, i garantujemo za naš tim!
Razlika izmedu usluge koje pruža RUBIN doo, i nekih drugih firmi ili pojedinaca, je u tome što mi nudimo kompletan servis i to kontinuirano, na duži period, dok drugi nude pojedinacne, sporadicne usluge.

Naše usluge nudimo sljedecim kategorijama:

STARIJA LICA/SAMCI/PENZIONERI i lica slabijeg zdravstvenog stanja koji ne mogu samostalno da izvršavaju kucne i druge poslove. Mi smo tu da im olakšamo  olakšamo boravak u vlastitom domu.
To su lica koja imaju otpor prema ideji trajnog smještaja u odgovarajucu ustanovu, jer žele svoju starost provesti u svom domu u sredini u kojoj su živjeli i radili u toku svog aktivnog života.
Ovaj koncept usluge je posebno interesantan osobama sa prebivalištem u inostranstvu, a ciji roditelji su starija lica koja žive ovdje i nisu u stanju samostalno da obavljaju poslove koji su vezani za domacinstvo, te angažuju nas i roditeljima na taj nacin malo olakšaju tu usamljenost u starosi.  Angažujuci nas za ovu uslugu, postali smo alternativa smještaju u staracki dom.

PREZAUZETA LICA
Navedene usluge,  u znatno proširenom obimu, nudimo i radno aktivnim, odnosno prezaposlenim osobama, koji, usljed modernog načina života i poslovnih obaveza, ne stižu na vrijeme izvršavati navedene obaveze.

Zavisno od vrste usluge, može se ugovoriti na dnevnom, sedmičnom i mjesečnom nivou. Dakle, mi nudimo kontinuirano pružanje navedenih usluga, onoliko često koliko je to korisniku potrebno.
Set usluga servisa kreiramo zajedno sa korisnikom, u skladu sa njegovim potrebama, nakon čega pristupamo potpisivanju ugovora na dogovoreni period.
Što se tiče cijene naših usluga, ona je zaista prihvatljiva za standard u Bosni i Hercegovini, i prilikom formiranja cijena, rukovodili smo se idejom da formiramo kvalitetne setove usuga koje ce naši sugrađani moći priuštiti.

Za više informacija možete nas pozvati na navedene telefone: 033/835-586, 061/843-390, posjetiti lično na adresi našeg sjedišta, pisati nam na info@rubin.ba, pročitati na našoj Facebook stranici RUBIN doo ili pozvati da mi dodemo do vas i lično se predstavimo.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button