Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Promo i katalozi > Poziv firmama za podsticaje za certificiranje proizvodnje ili usluga

Poziv firmama za podsticaje za certificiranje proizvodnje ili usluga

Javni poziv privrednim subjektima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga
opcina_novi_grad-sarajevo

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09 – novi prečišćeni tekst i broj 2/17), Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/18), Pravilnika o korisnicima, kriterijima i načinu provedbe Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo br. 02/03-05-8887/19 od 18.04.2019., Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2019. godinu (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/19) i Programa rada Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj za 2019. godinu, Općinski načelnik objavljuje:

Javni poziv privrednim subjektima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga

I – PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se privredna društva koja imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo da podnesu prijavu za ostvarivanje prava na podsticaj za sufinansiranje troškova za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga sa ciljem jačanja konkurentnosti kompanija na domaćem i međunarodnom tržištu.

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju privredna društva koja imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, osnovana u skladu sa važećim propisima na nivou Federacije BiH, a nemaju dospjele i neizmirene obaveze prema Općini Novi Grad Sarajevo, kao i neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac prijave PDV obveznik.

III – NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova certifikacije proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga kod akreditovanih agencija za certifikaciju koja su nastala za uslugu certifikacije u periodu 2018 – 2019. godina.

IV – NAČIN FINANSIRANJA

Općina privrednom društvu sufinansira troškove za certificiranje u iznosu do 50 % troškova, a maksimalno do 2.000,00 KM po okončanju procesa certifikacije, što se dokazuje ugovorom, računom i certifikatom akreditovane agencije za certifikaciju.

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

  • Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linka https://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation
  • Rješenje o osnivanju društva (ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)
  • Uvjerenje o ID broju i PDV broju za subjekte koji su u sistemu PDV-a (ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)
  • Ugovor, Račun i Certifikat akreditovane certifikacijske agencije (ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)
  • Dokaz da je agencija koja je realizovala uslugu certifikacije akreditovana (ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (orginal ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (orginal ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)
  • Dokaz o otvorenom računu u banci (ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)

Prijava po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se putem pošte na adresu Općina Novi Grad Sarajevo – Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Bulevar Meše Selimović br. 97. ili direktno na protokol Općine Novi Grad Sarajevo sa naznakom “Za Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje” 15 dana od dana objave ovog Poziva u dnevnom listu Oslobođenje i na zvaničnoj web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba.

VI – DODATNE INFORMACIJE

Privredni subjekt može ostvariti podsticaj po osnovu jednog certificiranog proizvoda, usluge ili proizvodnog procesa, a za koji nije dobio finansijsku podršku Općine po istom osnovu u 2018. godini.

Dodatne informacije o ovom Pozivu mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 231, II sprat ili putem kontakt telefona: 033/291-302.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Prijavni obrazac

novigradsarajevo.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top