DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Potpomaganje sa strpljenjem i namazom

Allah je sa strpljivima tako što ih podupire i potpomaže nakon što se oni sami zaštite i sačuvaju od svake pokuđenosti, pa, Allahu naš, učini nas od njih i budi zadovoljan s nama kao što si zadovoljan s njima. I neka je selam svim poslanicima, i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Prisjeti se, plemeniti čitaoče, ti koji slušaš da bi se okoristio, govor Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu: «Kada čuješ Uzvišenog Allaha da kaže: ‘O vjernici’- dobro ih poslušaj, jer je to zaista dobro koje se naređuje, ili zlo koje se

zabranjuje» – ili je neka radosna vijest koju donosi, ili opasnost na koju upozorava; pa kada ti naredi izvrši, a ako ti šta zabrani, ostavi se toga. Kada te obraduje, raduj se i zahvali Mu, a kada te upozori, ti se sačuvaj i spasi se Njegovom dobrotom. Prisjeti se, o čitaoče i slušaoče, da je poziv Allaha Uzvišenoga upućen tebi s predznakom imana, čast za tebe, i to koja čast! A inače, ko si ti da te doziva Gospodar svih svjetova?! Prisjeti se da je tvoja čast zbog vjerovanja u Njega Uzvišenoga i susret s Njim, Njegove meleke, knjige i poslanike Njegove, te Njegovo određenje.

Iman je zaista na mjestu duše u insanu, i vjernik je uistinu živ, dok je nevjernik mrtav, pa zahvali Uzvišenom Allahu na blagodati vjerovanja i traži bogobojaznost i upotpuni je pa ćeš postići najveću želju, a ona je zaštita Allaha Uzvišenoga tebe, jer, zaista, koga Allah stavi u Svoju zaštitu, On će mu ukazati počasti i neće ga poniziti, učiniće ga sretnim, a ne nesretnim.

Poslušaj govor Uzvišenoga o Njegovim štićenicima (evlijama): «I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu, – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, veliki uspjeh biti. » (Junus: 62-64.)

Zar ne vidiš kako je Uzvišeni Allah pojasnio ko su Njegovi štićenici u Njegovim riječima: «Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali», pa radi, o vjerniče čitaoče i ti koji slušaš, na upotpunjavanju bogobojaznosti. I znaj da je bogobojaznost pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku u onome što su naredili od naredbi i što su zabranili od zabranjenih stvari, a sve to nakon što rob vjernik spozna naredbe Allaha i Njegovog Poslanika, te njihove zabrane. Ova spoznaja zahtijeva veliki trud, kao što i uzdizanje činjenjem naredbi, a koje su brojne i teške duši, zahtijeva veći trud od truda spoznaje.

A što se tiče ostavljanja zabranjenih stvari, iako tu nema ulaganja truda, niti poteškoća i zalaganja, duša je ipak ta koja voli zlo i prigovor, i to dvoje zajedno pritišću roba kako bi ga natjerali da izvrši ono što je zabranjeno, osim ako rob ne nađe pomoć od Allaha i tada će se spasiti od uprljanosti mrljama rađenja zabranjenog djela, i pričuvaće se čistoćom svoje duše koja je ključ kuće njegove sreće.

Ovdje, ti koji čitaš i slušaš, vjernik nalazi da je njegova duša u velikoj potrebi za velikom božanskom pomoći kako bi upotpunio bogobojaznost koja se bazira na znanju i kakvoći djela i njegovom izvršavanju na traženi način iz kojega će proizaći čistoća njegove duše. I evo, Gospodar Uzvišeni nas upućuje na put sticanja Njegove pomoći Njegovim robovima mu’minima, pa kaže: «O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.»

Svaki vjernik se treba potpomoći strpljenjem a ono podrazumijeva zadržavanje duše na traženju znanja kako bi znao šta njegov Gospodar voli, a šta kudi, i kako će izvršiti voljeno na način koji će zadovoljiti Allaha Uzvišenoga; i njeno zadržavanje na činjenju dobrih dijela kako bi ih izvršavao na način iz kojega će proizaći čistoća duše, te njeno zadržavanje daleko od harama i zabranjenih stvari, kao i njeno zadržavanje na tokovima sudbine pa se neće srditi i tugovati, nego će biti zadovoljna i strpljiva. Ovim strpljenjem se potpomaže vjernik, a Allah je s njim da ga pomogne i podrži.

I, kao što se vjernik potpomaže strpljenjem (saburom), potpomaže se i namazom, kao što je naredio Uzvišeni Allah. Potpomaganje namazom biva njegovim obavljanjem u njegovim vremenima, izvršavajući njegove ruknove (sastavne dijelove), šartove (uslove) i najbitniji rukn, a to je skrušenost u njemu. Kada bi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, potištila neka stvar, on bi pribjegao namazu; jer, namaz rađa svjetlost u srcu koju ne rađaju drugi ibadeti, a onaj koji bude imao svjetlost u srcu neće upasti u srdžbu Allaha Uzvišenoga tako što će ostaviti neki vadžib ili učiniti neko pokuđeno djelo, a to je tražena pomoć od strpljenja i namaza.

Allah je sa strpljivima tako što ih podupire i potpomaže nakon što se oni sami zaštite i sačuvaju od svake pokuđenosti, pa, Allahu naš, učini nas od njih i budi zadovoljan s nama kao što si zadovoljan s njima. I neka je selam svim poslanicima, i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

S arapskog preveo Ebu Šurejh iz knjige Nida’atur-Rahmani li ehlil-imani od šejha Ebu Bekra El-Džezairija

Povezani članci