Vijesti iz zemlje

Potpisani sporazumi o realizaciji projekata u deset škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo

Sporazume su potpisali Emir Dedović, pomoćnik načelnika Službe za finansije i direktori osnovnih škola “Osman Nakaš”, “Skender Kulenović”, “Dobroševići”, “Mehmedalija Mak Dizdar”, “Avdo Smailović”, “Osman Nuri Hadžić”, “Meša Selimović”, “Umihana Čuvidina”, “Džemaludin Čaušević”, te  Škole za srednje i stručno obrazovanje i radno osposobljavanje.

Sa ciljem realizacije projekata u ovim školama izdvojeno je 80.000,00 KM iz Budžeta Općine.

“Općina Novi Grad Sarajevo već nekoliko godina izdvaja sredstva u Budžetu za podršku projektima škola sa područja ove općine. Prvobitna zamisao je bila da Općina da podršku u smislu ujednačavanja kvalitete uslova u kojima se izvodi nastava, te da se pomognu projekti kao što su opremanje kabineta za prirodne nauke, informatičkih kabineta, biblioteka itd., međutim škole u zadnje vrijeme sve više traže realizaciju projekata koji se odnose na investiciona ulaganja, što je posljedica dugogodišnje nebrige o istom. Općina je u prošle 2-3 godine tako sanirala po prvi put mokre čvorove u nekoliko škola koje postoje još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Ove godine izdvojeno je 80.000,00 KM za ovakve i slične projekte i obzirom da se radi uglavnom o zanatsko-građevinskim radovima mislimo da ima dovoljno vremena da se uradi planirani posao do početka školske godine”, kazao je Emir Dedović pomoćnik načelnika Službe za finansije.

Direktori su u razgovoru pokazali zadovoljstvo sa uspješnom i kontinuiranom saradnjom sa Općinom.

“Općina je uvijek bila konstruktivan partner nama direktorima. Mi ćemo novcem koji ćemo dobit, staviti u funkciju produženi boravak, obzirom da smo u posljednje vrijeme imali dosta djece koja su samo zbog tog nedostatka upisivana u susjedne škole, rekao je Ekrem Jahić direktor OŠ “ Meša Selimović”.

Ovom prilikom potpisan je i sporazum sa direktorom SOS Kinderdorf International Amirom Omanovićem, kojim se finansira projekat govorno-jezičke rehabilitacije djece školskog uzrasta sa područja općine Novi Grad Sarajevo. Projekat podrazumijeva profesionalni angažman stručnih lica za rad sa učenicima, roditeljima, kao i nastavnicima. Za realizaciju ovog projekta Općina je izdvojila 20.000,00 KM.

akos.ba

Povezani članci

Back to top button