Vijesti iz zemlje

PCRCBiH i Fond Memorijala KS: Istraživački projekat sudski utvrđenih činjenica o opsadi Sarajeva

Publikacija "Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine: Kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja, ratni zločini u sarajevskim opštinama" bit će predstavljena 15. septembra sa početkom u 11.00 sati u amfiteatru Fonda Memorijala Kantona Sarajevo.

Riječ je o novom istraživačkom projektu sudski utvrđenih činjenica o opsadi Sarajeva, kao i o zločinima koji su počinjeni u sarajevskim opštinama, koji je proveo Centar za postkonfliktna istraživanja (PCRCBiH), u saradnji sa Fondom Memorijala Kantona Sarajevo.

– Razlog zašto je urađen ovaj naučno-istraživački rad jeste kako bismo na jednom mjestu imali sudske činjenice kada je u pitanju najduža opsada u modernoj historiji jednog glavnog grada, kao i zločini koji su počinjeni u sarajevskim općinama a koje su bile pod kontrolom političkih, vojnih i policijskih snaga Republike Srpske a s ciljem prihvatanja i doprinosa za zaustavljanje negiranja terora i zločina koji su počinjeni nad civilima Sarajeva – naglasila je za Preporod.info Erna Mačkić, istraživačica Centra za postkonfliktna istraživanja.

Kako je navela, pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije procesuiralo nikoga za zločine počinjene tokom kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja civila Sarajeva, dok su za zločine u sarajevskim općinama koje su bile pod kontrolom srpskih vlasti osudili ukupno 29 osoba na 232 godine i šest mjeseci zatvora.

– Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i sudovi u Bosni i Hercegovini do maja 2022. za provođenje kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja Sarajeva i za zločine u sarajevskim općinama, koje su bile zauzele srpske snage, osudile su 36 osoba na 354 godine i šest mjeseci zatvora, kao i dvije doživotne kazne zatvora – kazala je ona. 

Detaljnije nas je upoznala sa sadržajem publikacije. 

– Na osnovu utvrđenih činjenica iz sudskih presuda MKSJ, kao i sudova u BiH, u naučno-istraživačkom radu “Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine: Kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja, ratni zločini u sarajevskim opštinama” detaljno opisujemo strategijsko i operativno djelovanje vojnih i političkih struktura Republike Srpske (RS), kampanju snajperskog djelovanja i svakodnevnog granatiranja Sarajeva i izloženost njegovih građana teroru, ubistvima i ranjavanju civila, kao i zločine nad muslimanima i Hrvatima iz opština Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža,Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Trnovo i Pale te izdvajamo imena i prezimena ratnih zločinaca presuđenih do maja 2022. godine i navode u vezi dva udružena zločinačka poduhvata (UZP-a) srpskih političkih i vojnih snaga – kazala je Mačkić.

Istaknula je da je ovaj naučno-istraživački rad dio šireg projekta koji ima za cilj unapređenje sistema tranzicijske pravde, kao i pomirenja na Zapadnom Balkanu kroz istraživanje i prikaz presuda krivičnih sudova o ratnim zločinima.

– Za svako pojedinačno područje je urađena detaljna analiza presuda koja obuhvata imena i prezimena osuđenih, njihove funkcije u vrijeme činjenja djela, broj godina na koliko su osuđeni, kao i detaljan prikaz djela za koje su presuđeni. Osim analize pojedinačnih slučajeva, istraživanje obuhvata i ukupan broj osuđenih za određeno područje, ukupan broj zločina segmentiranih prema karakteru, ukupan broj godina izrečenih zatvorskih presuda, ukupan broj ljudi koji su bili pripadnici određene formacije, kao i detaljno opisan kontekst u kojem su počinjeni ratni zločini i na koji način – naglasila je Mačkić u razgovoru za Preporod.info.

Publikaciju će 15. septembra, pored Mačkić, predstaviti Ahmed Kulanić, direktor Fonda Memorijala Kantona Sarajevo, Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, te predstavnici programa za informisanje zajednica pogođenih sukobom pri UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.

Predstavljanje publikacije je otvoreno za sve zainteresovane.(Preporod.info)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button