Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Brak i porodica > Ovo je moj suprug

Ovo je moj suprug

 1. Moj suprug je veoma dosljedan u pokornosti Uzvišenom Allahu. Na tom planu podjednako vodi brigu i o formi i o suštini, a ne o samo jednom segmentu, kao što je to slučaj sa većinom ljudi koji pažnju poklanjaju samo jednom od ovih segmenata, a drugi zapostavljaju. Moj suprug se ne povodi za nagađanjima u vezi sa Allahovim naredbama i zabranama. Njegova deviza je: Nema pokornosti stvorenju u griješenju prema Stvoritelju.
 2. Lijepog je i plemenitog morala, blag je, ljubazan, prijatan i jednostavan. Njegove riječi su ugodne i privlačne. Ne zna za psovku, uvredu, vulgarne izraze i namrgođeno lice.
 3. Ažuran je u traženju šerijatskog znanja, a također i mene podučava tom znanju, podstiče i privoljava na njegovo stjecanje. On voli da meleki upućuju dovu za mene i njega (zbog traženja znanja).
 4. On je lijep uzor drugim ljudima. Njegove riječi su u skladu sa njegovim djelima, a djela sa riječima. Trudi se da što više prakticira sve vrste ibadeta.
 5. On zna kako se treba ophoditi sa svojom suprugom i kako će pridobiti njeno srce. S puno umijeća, ljubavi i saosjećanja, on ispunjava sve obaveze prema supruzi.
 6. Nije poklonik uživanja na ovome svijetu, jer je danonoćno zauzet budućim svijetom. U isto vrijeme ne zaboravlja na svoj udio u ovom svijetu u stvarima koje mu je Allah dozvolio.  Njegova deviza je: “Opskrba  Gospodara tvoga bolja je i vječna“ ili “ Ono što je u Allaha bolje je i trajno je“.
 7. Poznaje propise o odgoju djece i praktično ih primjenjuje. Osim toga, i mene podučava kako da odgajam našu djecu. On nikada ne zaboravlja na djecu i redovno im posvećuje dio svoga vremena.
 8. Neprestano me podsjeća na odlazak sa ovoga svijeta, kako se zbog njega ne bih pretjerano veselila niti mu preveliku pažnju pridavala. Također me podsjeća na kabur kako bih se za njega pripremala. Bogobojazan je i čist. Skroman je u pogledu ovoga svijeta i nikada nije nemaran prema Allahu. Jezik mu je neprestano vlažan od spominjanja i veličanja Allaha Uzvišenog.
 9. Poznaje vrijednost vremena i njegov značaj.
 10. Moj suprug je pun toplih emocija,ljubavi i milosti. Prijatnog je ophođenja i govora i daleko je od grubosti. Njegove usne opetuju predivne izraze ljubavi i dodvoravanja koji me uvijek razvesele kada ih čujem i povećavaju moju ljubav prema njemu.
 11. Vodi brigu o svome izgledu, higijeni, te ugodnom i lijepom mirisu povodeći se u tome za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.
 12. Nikada ne zaboravlja da zahvali svojoj supruzi na njenom služenju, odgoju djece i poslovima u kući, jer to joj daje snage i elana. Tako da nikada ne osjeti dosadu i tromost.
 13. Održava rodbinske veze, a posebno s porodicom svoje supruge, što za nju predstavlja posebno zadovoljstvo.
 14. Razuman je i mudar, smiren i umjeren, a nije lahkouman, nagao, niti razdražljiv. Sposoban je da sam rješava probleme unutar kuće. Postane li nešto od tih problema suviše komplicirano, obraća se stručnim i bogobojaznim ljudima koji su sposobni i voljni pomoći.
 15. Pobožan je, mnogo zikri, posti i klanja noćni namaz. Njegova pojava odiše dostojanstvom i smirenošću. U njemu neprestano plamti želja da još više poveća svoju pokornost i uradi još više dobrovoljnih djela.
 16. Vjernik je, istinski borac i izuzetno strpljiv. Zadovoljan je Allahovom odredbom i nikada se zbog nje ne srdi. Dovoljna mu je opskrba koju mu je Allah propisao. Jedino za čim žudi jeste vječno uživanje kod Allaha u Džennetu.
 17. Pravi je i umjereni nosilac da’ve: naređuje dobro, a odvraća od zla, i u tome se drži daleko od krajnosti. U da’vi prakticira ispravan i priznat pravac uz umjereno ponašanje i djela koja nisu oprečna šerijatu. Njegov poziv utemeljen je na Kur’anu i sunnetu,a ne na prohtjevima, partijaštvu i fanatizmu.             

Iz knjige: ”Ovo je moja supruga”

Autor: Isam b. Muhammed eš-Šerif

Za Akos.ba priredila: Aida Gabela

               Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top