Vijesti iz zemlje

Održan okrugli sto ,,Agresija, a ne građanski rat” na IUS-u

U srijedu, 9. januara 2019,  na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) održan je okrugli sto na temu „Agresija, a ne građanski rat: karakter rata u BiH 1992-1995”, u organizaciji Centra za balkanske studije i Programa političkih nauka na IUS-u.

Na okruglom stolu u prepunoj sali univerziteta govorili su dr. Admir Mulasomanović, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, dr. Enis Omerović, Univerzitet u Zenici, dr. Emir Suljagić, Internacionalni univerzitet u Sarajevu i dr. Hikmet Karčić, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka.

Govornici su u svojim izlaganjima predstavili politički, historijski, pravni i finansijski aspekt rata u Bosni i Hercegovini od 1992 do 1995, te naučnim, pravnim i finasijskim dokazima potkrijepili tvrdnju da se ovdje nije radilo o građanskom ratu, već o agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

Dekan fakulteta umjetnosti i društvenih nauka na IUS-u i koordinator Centra za balkanske studije prof. dr. Admir Mulaosmanović je izjavio: ,,Smatram značajnim naglasiti da je raspad Jugoslavije imao svoju prethodnicu u razaranju političkih odnosa i uspostavljanju paralelnih struktura tokom druge polovine osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. U takvoj situaciji BiH je bila dovedena do skoro potpune nefunkcionalnosti, a sa ciljem da bude što lakši plijen u prvom redu velikosrpskim, a potom i velikohrvatskim koncepcijama. Žalosno je da potpuno bjelodane i suhe činjenice o agresivnim pohodima na našu državu moramo iznova i iznova ponavljati, no, bez obzira na takvo stanje ipak je dobro da ima intelektualaca i akademaca koji su svjesni potrebe tog istog edukativnog zadatka”.

Enis Omerović, doktor pravnih nauka na međunarodnom pravu i prodekan na Univerzitetu u Zenici je naglasio: ,,Međunarodni sud pravde (ICJ) je utvrdio da postoji mnogo dokaza o direktnom ili indirektnom učešću zvanične vojske FRJ, zajedno sa VRS, u vojnim operacijama u BiH koje su osudili politički organi UN-a koji su zahtijevali da FRJ to obustavi. Međutim, međunarodno tijelo koje je konkretno odredilo pravni karakter oružanog sukoba u BiH bilo je ICTY (Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji), koje je zaključilo u svojim sudskim odlukama, počevši od slučaja Duška Tadića, da je oružani sukob na teritoriji BiH bio međunarodni. ICTY je uspostavio kontekst sukoba u BiH, uzroke, ciljeve. Ove pravne činjenice su od velikog značaja za budućnost, za život budućih generacija na Balkanu, za proces suočavanja s prošlošću”.

Sesiji je prisustvovao veliki broj studenata i gostiju koji su također uzeli aktivno učešće u diskusiji.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button