Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Odlike pravog muslimana

Odlike pravog muslimana

Musliman je čovjek koji vjeruje da je nebesa i Zemlju, i sve što je na njima, stvorio Jedan Jedini, Svemogući i Svemoćni Vladar i Stvoritelj, Allah dželle šanuhu.

Musliman iskreno obožava samo ovog Stvoritelja i priznaje Mu apsolutnu moć i na nebesima i na Zemlji.

Musliman zna da Uzvišeni Bog nije rodio i da rođen nije, i da Mu niko ni po čemu ravan nije.

Pravi i iskreni musliman poštuje naredbe Božije date u posljednjoj Božijoj objavi, Kur'anu, u kojom Sveznajući Gospodar zabranjuje ubistva nevinih ljudi, zabranjuje laž, potvoru, obmanjivanje, mržnju i sve druge negativne osobine i pojave u društvu.

Musliman neprikosnoveno tačno i na vrijeme nastoji izvršiti sve svoje preuzete obaveze, i prema Bogu, i prema sebi, ali i prema svom poslu i svim drugim ljudima.

Musliman je iskren, odgovoran, vrijedan i ljubazan. Musliman ne psuje, ne vrijeđa, ne ponižava niti omalovažava druga Božija stvorenja.

Musliman je naučen objavom Kur'ana da mu je obaveza stati u zaštitu bilo koga ko je ucviljen ili kome je nanesena bilo koja vrsta nepravde.

Kod pravih muslimana nema silovanja, omalovažavanja ili nipodaštavanja ženskih bića. Musliman se prema ženi odnosi kao prema blagu koje treba njegovati i čuvati.

Musliman štiti prava žena, djece i staraca. Islam potiče muslimane da svačije pravo poštuju i da prema svima budu milostivi i obazrivi, i prema ljudima i prema životinjama.

Musliman je daleko od bilo kakvog terorizma, ekstremizma i bilo čega drugog što može našteti bilo kom pojedincu ili društvenoj zajednici.

Musliman je dužan da štiti nedužne i da stane u njihovu odbranu i zaštitu, bez obzira ko bio taj koga treba zaštiti.

Musliman brani svoju domovinu i svoj radni prag s ciljem zaštite života, imetka i časti onih koji su napadnuti, a žive u njegovoj domovini, gradu i naselju. Međutim, musliman ni kome ne smije načiniti zlo ”na pravdi Boga”, jer je svjestan da Uzvišeni Bog sve vidi i zna, te da će svako ko bilo nad kim kakav zločin učini, odgovarati pred Velikim i Svemoćnim Stvoriteljem i Tvorcem nebesa i Zemlje.

Stoga, muslimani vođeni vjerom u apsolutno Svemoćnog i pravednog Gospodara, Allaha Uzvišenog, nikada neće posegnuti za djelima sa kojima nije zadovoljan njihov Gospodar.

Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko hoće neka vjeruje i bude musliman, a onaj ko hoće neka ne vjeruje i neka bude bilo šta drugo.

Uzvišeni Bog u časnom Kur'anu onim ljudima koji budu Njega obožavali i slijedili Njegove upute date u posljednjoj Božijoj objavi, obećava spas na budućem svijetu i Njegov džennet. Džennet prostrani u kojem će imati ono ”što im oko nije dosada vidjelo” i ono ”što nisu ni mogli od užitaka zamisliti da postoji”.

Zato, neka se pravovjerni i razumni u dobrim djelima natječu želeći tako postići Božije zadovoljstvo i naklonost.

Bože, učini nas od onih iskrenim, pravednih i Tebi odanih. Nauči nas da volimo druge i da dobročinstva činimo isključivo u ime Tebe. Udalji nas od ekstremista svih vrsta i daj da život na ovom svijetu proživimo u okrilju vjere sa kojom si ti zadovoljan!

 

Za Akos.ba piše: Admir Iković

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top