>
Šta je AUTIZAM?
Većina djece su vrlo socijalna bića koja imaju potrebu i želju za kontaktom sa drugima. Ona ispoljavaju zainteresovanost, nestrpljivost i uzbuđenje u raznim igrama, u sakrivalicama; imaju potrebu za bliskošću, maze se, smiju se, dodiruju druge. Međutim, neka djeca ne komuniciraju sa drugima na odgovarajući način. Takva djeca imaju... Read more
Zašto je toliko važno aktivno učešće oca u odgajanju djece?
 Tri su glavna razloga za to: Read more
Metode koje djeluju na dijete bez vikanja i udaranja
 Još uvijek ima zagovornika, osobito starijih generacija, da je batina izašla iz raja i da dijete ne zna šta je disciplina ako ne dobije malo po turu, no sve ih je manje. Read more
Američki naučnici Univerziteta Wisconsin- Madison su u istraživanju sa 61 djevojčicom, uzrasta između sedam i dvanaest godina, otkrili da umirujući glas majke preko telefona djeluje jednako smirujuće kao njen zagrljaj. Djevojčice su pred nepoznatom publikom trebale govoriti i rješavati matematičke zadatke. Nakon testa su ili bile zagrljene od majke... Read more
Kako odgojiti djecu u vjeri?
 Djela puno više govore od riječi. Roditeljska naređenja da klanja neće imati nikakvog značenja ako dijete ne vidi roditelje da oni sami klanjaju. Read more
Kroz jednostavnu svakodnevnu naviku šetanja djeca u roditeljima nalaze emocionalni oslonac i učitelja. Kod djece koja redovno šetaju poboljšava se zdravlje i školski uspjeh Nerijetko ćete čuti roditelje kako govore o vremenu koje jesu ili nisu provodili sa svojom djecom. I uvijek žale što tog zajedničkog vremena nije bilo... Read more
Uzvišeni Allah je ljude obavezao da Ga obožavaju i da ne prelaze granice koje je On postavio. Istovremeno, stvorio je u nama prohtjeve da bi nas iskušao i ispitao. Ljudi koji se prepuste svojim prohtjevima, ne mareći za Allahove granice, spuštaju se ispod ljudskog stepena na nivo nerazumnih životinja... Read more
U bračnom životu neizdrživo teške naravi i naizgled nerješivi problemi među supružnicima dolaze do izražaja. Trud muškarca i žene da riješe problem katkad rezultira pogrešnim mislima i postupcima. S vremenom se formira mišljenje kako je supružnik teška osoba, te se supružnici ponašaju kao da nema problema. S takvim stavom... Read more