Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Ekologija (Page 8)

Zaštita prirode kroz islamsku historiju

Ako pogledamo kroz historiju islama i muslimanskih društava, vidjećemo da su oni živjeli u harmoniji sa prirodom. Da su muslimani tokom cijele svoje historije vodili brigu o zaštiti okoliša govori u prilog činjenica da je tokom vladavine muslimanskih vladara, uvijek postojala neka vrsta fondacije za zaštitu okoline. 45396

Kako uticati na razvijanje ekološke svijesti?

U želji da poboljša sopstveni kvalitet života čovjek je sebično i nemarno koristio prirodne resurse, što je rezultiralo rušenjem ravnoteže u prirodi i stvaranjem niza problema koji, paradoksalno, sada ugrožavaju kvalitet života za koji se toliko borio. 45220

Top