>
Hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Rekao je Uzvišeni Allah: “…i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što... Read more
Šta znači zdrav seksualni život?
Može se reći da je seksualni odnos vještina koju je potrebno učiti. Odnosno, seksualni život supružnika je utoliko bolji što oni više ulažu u njega. Read more
Kako uljepšati brak savjetima Muhammeda a.s.?
Praktična primjena hadisa u bračnom životu Read more
30 jeftinih (a halal) načina da budete romantični
  „I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ Kur'an, sura Er-Rum, ajet 21. Read more
Kako poboljšati komunikaciju u braku
 Na žalost, mnogi muslimani danas suočavaju se s propalim brakovima ili su na putu ka razvodu i njegovim strašnim posljedicama. Read more
Braća vs sestre – rat svjetova (1 dio) Sestre – taktika, arsenal, cilj
 Savjet sestara: „Nemoj slušati muža. On nema bradu, ne drži se sunneta kako treba, a tebe tjera da ga pitaš smiješ li izaći vani. Read more
O štetnosti iznošenja bračne intime u javnost
 Radi jačanja bračnih veza i mnogih drugih koristi islam je preporučio supružnicima mnoge stvari,a neke je zabranio. Read more
Žene koje jedan muškarac ne može oženiti
 Brak je propisan Kur'anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Read more
Kako bi se spriječili bračni problemi, svaka djevojka bi prije same udaje trebala da nauči međusobna bračna prava. Kolika su suprugova prava i do kojih granica dosežu. Da je to ibadet za koji slijedi nagrada ukoliko ga se istinski pridržava. Da sazna koliki je grijeh neispunjavanja tih obaveza i... Read more