Logopedske vježbe za disleksiju – test i vježbe čitanja
Pritom su važni oblici i metode rada. Pažnju treba obratiti na skupne oblike rada kako bi se omogućio razvoj djetetove samostalnosti, ali i vještina suradnje. Vježbe za disleksiju radi bolje učinkovitosti i razvoja raznih vještina trebaju zajednički slagati logoped i psiholog. Također, i učitelji bi trebali imati svoj udio.... Read more
Kako reagirati na laži vašeg djeteta
Dječje laži su najčešće beznačajne, ali to ne znači da roditelj ne treba na njih reagirati. Ukoliko samo zanemarimo djetetove sitne laži, ono može steći naviku laganja. Mala djeca niti ne znaju da lažu, sve dok ih na to roditelji ne upozore na to, jer su oni premaleni da... Read more
Djecu treba učiti ljubaznosti od malih nogu
Djecu treba učiti ljubaznosti od malih nogu, jer dijete nikada nije malo za učenje lijepog i ljubaznog ponašanja. Što ranije roditelji počnu učiti djecu lijepom ponašanju, djeca će to ponašanje lakše i brže usvojiti. Jedan od najlakših načina da ih podučite ljubaznosti jeste da i sami, svojim primjerom, pokažete... Read more
Zašto je zahvalnost u braku važna
Čovjek je biće koje se može prepustiti tugovanju razmišljajući o mahanama i nedostacima vlastitog tijela, ali isto tako može i da se raduje u smislu da bude zahvalan na blagodati što ono besprijekorno funkcioniše i što je zdravo. Ono što definiše našu zahvalnost nije mnoštvo blagodati i imetka već... Read more
Za koga da udam svoju kćerku
Brak se najčešće sklapa sa željom da supružnici u njemu budu sretni i spokojni. Nema sumnje u to da je sreća u braku vezana za lijep odnos i da se oslanja na poštovanje i ljubav, a temelj lijepog odnosa je bogobojaznost i lijep ahlak. Ostali uvjeti trebaju biti ispunjeni... Read more
Koliko je u braku važno poklonom obradovati supružnika
Potreba da volimo i budemo voljeni je potreba svakog supružnika i svi znamo koliko je ona u braku važna. Uz ljubav tegobe bivaju lakše, a greške se lako ispravljaju. Najkraće rečeno, ljubav hrani brak. Međutim, istoj toj ljubavi potrebna je hrana. Tu potrebu ćemo najlakše ispuniti tako što ćemo... Read more
Nicanje zubi – prirodni lijekovi za olakšanje bolova
Tokom života ljudi imaju 20 mliječnih zubi koji krenu nicati od 6 mjeseca rođenja. Oni ispadaju tokom djetinjstva. Do 21 godine, svih 32 trajna zuba su trebala niknuti. Redoslijed nicanja mliječnih zubi Prvi mliječni zubi niču sa 6 mjeseci. Obično, prvo niču donji središnji sjekutići. Zatim, izlaze prva četiri... Read more
Kako završe djeca koju roditelji previše vežu za sebe?
Prije nego što stigne na svijet, beba sa majkom dijeli tijelo i osjećaj da su jedno. Tako ostaje i neko vrijeme nakon rođenja. A onda beba polakho ulazi u fazu razdvajanja, kad počinje aktivnije da upoznaje svijet izvan mame – počinje da se kreće, puzi, istražuje. Tada se prvi... Read more
Imamo problema u braku: Da li je razvod rješenje?
Prije su ljudi kad bi im se pokvario neki uređaj ili stvar u kući, istu nosili na popravku, dok se danas to uglavnom baca i kupuje nova. Isto je i sa brakom. Danas se ljudi brzo odlučuju na razvod a da li je u njemu rješenje, pokušat ćemo objasniti... Read more
Odgoj djece danas – veći izazov nego ikad?
Kapitalizam je učinio svoje, s njim u paru konzumerizam, sve viši standard i zahtjevi življenja. Sve više radimo, sve manje vremena imamo za sebe i bližnje. Navodno se potiče individualizam, no u isto vrijeme, što to znači? Posvećujemo li se više sebi, jesmo li sretniji, zadovoljniji životom? Ili samo... Read more