U Fokusu

Nesretnici – Ko su oni koji su u ramazanu uskraćeni?

Ovi nesretnici, kojima je uskraćeno svako dobro, dočekali su ramazan i čili da se poziva Allahu i Ahiretu, ali nisu se odazvali. Strasti su ih zaslijepile i zaglušile. 

Portal akos.ba vam donosi treći odlomak iz knjige “Duhovnost postača” autora Dr Ibrahim ibn Abdullah ed- Duvejjiš.
 Hvala Allahu Koji je dao da čestiti osjećaju radost u Njegovoj pokornosti, dok je neke iz Svoje mudrosti uskratio te radosti. Salavat i selam našem vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i ashabima.
I pored toga što se nalazimo u ramazanu, pored mnoštva božanskih nagrada i podsticaja, pored toga što se mnogi ljudi natječi u dobru i okreću obavljanju ibadeta, i pored mnogih radosnih nagovještaja i prizora koji bude optimizam, ipak postoji i nešto što muti ovu bistrinu. U trgovačkim centrima mogu se vidjeti stotine mladića i djevojaka koji provode vrijeme u besposlicama i dobacivanjima, mogu se vidjeti sve vrste modnih trendova, razgolićenost i ženske draži. U parkovima, na obalama rijeka, jezera i mora sjedi se i razmjenjuju zabranjeni pogledi. Na satelitskim kanalima vladaju filmovi, muzika i razne igre i kvizovi. U čitanju sportskih i zabavnih časopisa troši se najviše vremena. U kafanama i klubovima sjedi se i provodi vrijeme do kasno u noć. Na internetu – ”paukovoj mreži” provode se sati i sati. U trgovinama, pijacama i centrima vlada nehaj i utonulost u glib nemorala. Ti ljudi imaju srca koja svoje strasti preferiraju i više vole od zadovoljstva Stvoritelja. Strast je vodič tim srcima, nagoni su njima upravitelj, džehl njihov usmjeritelj, a gaflet njihov nositelj. Ta srca su stjecanjem dunjalučkih interesa zaokupljena, a slašću užitaka i ljubavlju prema prolaznom svijetu opijena.
Subhanallah! Zaista je to uskraćenost i to kakva uskraćenost! To je gubitaka ramazana: ”Ponižen je onaj koji dočeka ramazan, a zatim on prođe, a njemu ne bude oprošteno!”
Ovi nesretnici, kojima je uskraćeno svako dobro, dočekali su ramazan i čili da se poziva Allahu i Ahiretu, ali nisu se odazvali. Strasti su ih zaslijepile i zaglušile.
Jadni su ti ljudi! Njihova srca su obavijena koprenom jer su u griješenju ustrajni. Grijesi su ih spriječili da prodru u svoja srca i oni to nisu uspjeli, pa nisu ni znali šta ta srca popravlja i šta ih unapređuje, niti su znali šta ih kvari i čini nesretnim. Još veća i gušća koprena od ove bit će ona na Sudnjem danu, utječemo se Uzvišenom Allahu od toga.
Uzvišeni kaže:
كلأ إمم عن يثبمذ
“Ne, nije tako! Uistinu, oni će toga Dana zastrti biti od svoga Gospodara.”  
Allahu se utječemo i od toga da budemo uskraćeni i nesretni, a naročito uz ramazan!
Srca ovih nesretnika natopljena su čarima i grijesima baš kao što spužva upija vodu. Tako na njihovim srcima nastaju crne mrlje sve dok potpuno ne pocrne i izopače se. Ljudi to ne osjete ili osjete, ali su od dobra zaklonjeni. Allahu se utječemo od stanja ovih ljudi! Na srcima su im zasuni, ušima svojim ne čuju, očima svojim ne vide; oko njih je zastor neprobojni!
Kaže Uzvišeni:
^ذا قزأت القرآن جعلنا تينك وتين الدين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ئنتورا 0 وجعلنا قل ي آكة أن:محوة وق آذي بجا
”A kada učiš Kur’an, između tebe i onih koji u ahiret ne vjeruju Mi zastor nevidljiv stavimo, a na srca njihova pokrivače da ga ne bi razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kada ti spomeneš Gospodara svoga u Kur’anu, kao Jedinog, okrenu leđa iz odbojnosti prema njemu.”  
O vi koji ste u ramazanu uskraćeni, čuvajte se srdžbe Svemilosnog! Dao vam je vremena i pustio da dočekate ramazan. Čak vam je to olakšao i pomogao vam tako što je sputao šejtane, zatvorio vrata Džehennema i otvorio vrata Dženneta, ali i pored toga na vašim srcima je prljavština i to u ramazanu, mjesecu pokajanja i oprosta, tevbe i gufrana.!?
Ovi koji ste u ramazanu uskraćeni, svi putevi i prilike su vam sada pružene. Ljudi oko vas uče Kur’an, poste i nastoje i trude se da teraviju i noćni namaz klanjaju. Ali, i pored toga, na vašim srcima je prljavština, pa čak i u mjesecu pokajanja i oprosta, tevbe!?
Ovi nesretni, vi koji ste uskraćeni, uspjeli su uspješni, a vi i dalje lutate, i dalje ste ogrezli u grijesima i zavedeni čarima, pa kada ćete se osvijestiti?!
Ovi nesretni, vi koji ste uskraćeni, možda se ustežete i gladujete, ali gdje ste vi stvarno u odnosu na suštinu posta: ”Možda neki postač od svoga posta ima samo gladovanje i žeđ!”
Gdje ste vi u odnosu na smisao posta i ramazana?! Po danu postite, ali samo spavate, po noći nemoral i griješenje. Od Prvaka svih ljudi, sallallahu alejhi ve sellem, prenesene su ove vjerodostojne riječi: ”Pravi post nije ustezanje od jela i pića, nego ustezanje od bespotrebnog bestidnog govora.”
Kada će te shvatiti da ste nehajni i da ste od ljepote ramazana zaklonjeni?! Kada će te se osvijestiti?!
Ovi koji ste uskraćeni, post i noćni namaz imaju svoju suštinu koju ne može opisati ni jedan jezik i koja se riječima ne može iskazati. To je dunjalučki Džennet! Da, i na dunjaluku ima Džennet iniko ko u njega ne uđe neće ući ni u Džennet na Ahiretu. Čovjek uđe u dunjalučki Dženet onda kada se oslobodi iz okova nagona i strasti, kada se oslobodi varki duše i šejtana i kada njegova duša iz zarobljeništa se spasi. Zato, pitajte svoje duše, pitajte sami sebe zašto ste se bez borbe redali?!
Ovi koji ste uskraćeni, znate li da vaši neprijatelji planiraju i sve čine kako da vas – koliko god je moguće – zavedu i ka strastima okrenu? Oni se natječu da naprave umjetničke programe, sportska natjecanja i noćna sijela, sve pod imenom unaprjeđenja ramazanskog programa.
Oni, zaista, ”ubijaju” ramazan, mjesec u kojem je objavljen Kur’an, a vi im se u tome požudno i zanosno odazivate!?
Kome se trebamo odazivati?! Koga trebamo slušati i slijediti?! Da li da se pokoravamo onima koji žele da se vratimo u džahilijet, tamu i strasti, ili da slijedimo onoga ko nas je iz tmina izbavio i iz okova harama i strasti izbavio?!
Oti koji si uskraćen, plači za sobom i reci: ”O žalosti, o tugo! Kako je mogao proći ramazan, a da srce ostane i dalje prekriveno?! Nije osjetilo miris noćnog namaza, skrušenosti i poniznosti, niti je osjetilo slast posta. Naprotiv, mjesec je prošao baš kao što je i došao, a srce ništa od njegove ljepote i slasti nije kušalo. Živjelo je onako kako stoka živi. Sati ramazana su mu prolazili u iznemoglosti (beznadežnosti), dani u turobnosti, a rastanak s njim u žalosti i kajanju.” (Vidi: Ibnul-Kajjim, Tarikul-hidžretejn, drugo izdanje, Daru Ibn Kajjim, 1414. H., str. 327.)
Ovi koji ste uveliko uskraćeni, vi tražite prisnost, rahatluk i sreću. Potražite to u ramazanu, jer ako to ne postignete u ramazanu, ne znam kada će te:
تن قبز ج ئن ذكر أؤ أش وئو تؤبن هنمق ع؛اة طية وثئيزثنهم أيزئم بمن ى
ى نوأ يعمل5،
“Ko god činio dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih prema najboljem što su činili nagraditi.” En-NahI, 97.
Prema tome, s tevbom i istigfarom ne oklijevajte:
ؤأن ا,ظفزوأ نبج؛ ثم ثوبوأ إلإ4 تتممكم تق ى غثنا إإا آيز قش ئؤت كز ذي محز ممضته ^ن ثزوأقإو_إأ^افاعنتكم ئ<اب و؛ لمم صص
“… da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do roka koji je određen lijepo proživite i svakom dobrom dat će Svoga obilja. A ako se okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.” Hud, 3.
Braćo po imanu, mnogi su oblici i vidovi uskraćenosti, a naročito uz ramazan. Svi se u tome razlikuju shodno stanju, snazi, slabosti i nemaru. Uzvišen neka je Onaj Koji preokreće ljudska srca. Jedno srce je čisto, u njemu sja svjetiljka imana, to je srce mu’mina.
Drugo srce je okorjelo srce, to je srce kafira (nevjernika),
Treće srce je prevrtljivo srce, to je srce munafiak (licemjera). To je srce koje spozna, pa zaniječe i uvidi, pa zanemari. To je srce koga opskrbljuju dvije supstance: supstanca imana i supstanca nifaka i ono se priklanja onoj koja nadvlada.
Zato se, dragi brate, upitaj koje od ovoga dvoga kod tebe preovladava, da li preovladava supstanca imana ili supstanca nifaka i sumnje. Ramazan će sigurno posvjedočiti u korist jednih, a protiv drugih, i prvima će potvrditi njihov iman, dok će drugima potvrditi da su sumnjali.
Budi svjestan, dragi brate:
زنا شثاة الئغن زئا تممي ثث إذ م إلا ذكر زقزآن نبئن 0 بذؤ ئن كان غقا
”Mi Poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka – Kur’an jasni, da opominje onoga ko živ je, i da zasluže kaznu nevjernici. Oživi svoje srce:
ن ق ذيفذكزى ين ك1ن ثث قلب
”U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima, ili ko sluša, a priseban je.”  
Pa potraži svoje srce.
Uskraćen je u ramazanu onaj koji je dočekao početak i kraj ramazana, a srce mu ostalo i dalje okorjelo, neposlušno, nemarno i nehajno.
Uskraćen je u mjesecu posta onaj koga njegova duša zaokupi i njime ovlada i uništi ga, pokori joj se i njene naredbe sluša. Strasti su u ovom vremenu poput mlade kada je izvedu; oči u nju gledaju, srca za njom čeznu, a duše se u nju strasno zaljubljuju.
Onaj ko krene za tim strastima i u njih se udubi, biva obmanjen
iodluta i svoje srce time okupira:
محأنا ئن طش 0 زآثز انحياة الأي 0 قإن الخحيم هي المأزى
”Onda će onome koji je obijestan bio, i život na ovom svijetu više volio, Džehennem prebivalište postati sigurno.”  
Uskraćen je u mjesecu posta onaj ko bude uskraćen Allahove milosti i brisanja grijeha. Čudno li je stanje takvih ljudi koji čak i u ramazanu robuju svojim tijelima, njihovim nagonima i užicima, i koji su zarobljenici duše i razuma.
Uskraćen je u mjesecu posta onaj kojem su baš u zadnjih deset dana omiljene posjete i sjedeljke, sijela i putovanja, kojeg nije briga i ne mari za vrijednost vremena. Preče mu je da te noći ispuni spominjanjem Allaha, namazom i učenjem Kur’ana iz želje da dočeka blagoslovlejnu noć Lejletul-kadr.
Uskraćen je u mjesecu posta onaj čija je jedina briga lijep glas i melodičnost i na njega više utiče glas i melodičnost, nego značenej ajeta. Možda ramazan i prođe, a da ništa od značenaj ajeta nije shvatio iako je do raja za imamom klanjao.
Uskraćen je u mjesecu posta onaj ko napušta teraviju prije nego je napusti imam. Ima ljudi koji za imamom klanjaju dva ili četiri rekata, jer ga savlada njegova duša koja je sklona zlu i tako propusti nagradu za cijelu noć provedenu u namazu koja mu se računa ako do kraja sa imamom ostane. Autori Sunena, s vjerodostonim senedom, bilježe da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko klanja za imamom i ostane u namazu sve dok imam ne završi, Allah mu upisuje da je klanjao cijelu noć.”
U drugoj verziji stoji: ”Doista se čovjeku koji klanja za imamom i ostane u namazu sve dok imam ne završi, računa kao je ostatak noći proveo u namazu.”
Zato svaki musliman treba da se potrudi da cijelu teraviju obavlja za imamom kako bi postigao ovu veliku nagradu.
Uskraćen je u mjesecu posta onaj umjesto da klanja teraviju i noćni namaz tumara ulicama i trgovačkim centrima, koji opčaran sjedi slušajući instrumente zabave i fesada, a Vjerovjesnik, sllallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Zaista u noći ima jedan trenutak kojeg musliman neće pogoditi tražeći u njemu dobro od Allaha, a da mu On to neće dati. Taj trenutak ima u svakoj noći.”
Osim toga, Uzvišeni Allah noću silazi na zemaljsko nebo i govori: ”Ko će Me moliti, pa da mu dovu uslišam?! Ko će od Mene nešto tražiti, pa da mu to dam?! Ko će od Mene oprost tražiti, pa da mu oprostim?!”
Onaj ko je uskraćen zaslijepljen je svojim strastima i bezbrižan u svome dunjaluku, a koliko li je samo onih koji su uskraćeni ovih skupocjenih trenutaka i dragocjenih sati?!
Uskraćen u mjesecu posta je onaj koji cijeli ramazan brine samo kako će pratiti nagradna pitanja i igre i kako će gledati serijei to u najodabranijem vremenu. To je  vrijeme u kojem se naši časni prethodnici nisu bavili ni izučavanjem hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, samo da bi se mogli posvetiti ibadetu i učenju Kur’ana.
Uskraćen u mjesecu posta je onaj koji čeka da na poslu dobije sloboden dane u zadnjoj trećini ramazana kako bi otputovao u inostranstvo, bježeći iz atmosfere pokornosti, ibadeta, namaza i teravije, tragajući za nemoralom i grijesima. Ovakvim ljudima je uskrećeno dobro oba svijeta, uskraćena im je slast imana, pokornosti
iibadeta. Uskraćena im je velika nagrada koju je obećao Uzvišeni Allah onima koji se trude u tim mubarek noćima. Uskraćeni su blagodati Lejletul-kadra koja je bolja od hiljadu mjeseci, a možda čak u tim najodabranijim danima i noćima čine grijehe.
Uskraćen u mjesecu ramazanu je onaj koji nastoji da u njemu obavi umru, pa možda čak i uđe u i‘tikaf u Mesdžidul-Haramu, ali ne vodi brigu o svojim sinovima i kćerima. Ili ih ostavi kod kuće bez staratelaj i kontrole, ili ih povede sa sobom u Mekku, pa na njih zaboravi u njenim ulicama i trgovačkim centrima,  pa čak i u baldahinima Harema, čime se otvara mogućnost fesada na najčistijem mjestu i u najčasnijem vremenu za koji zna samo Silni Vladar. A dovoljno je čovjeku kao grijeh to da upropasti one koje hrani. Ovi ljudi bi trebali nadzirati svoju djecu ili ne putavati i ostavljati ih same kod kuće ako će to rezultirati upropaštavanjem ili zanemarivanjem sinova i kćeri.
I na kraju, uskraćen u mjesecu posta je onaj koji redovno posti, klanja teraviju i propisane dnevne namaze u džematu, te obavja druge vjerske obrede, ali neke ibadete on usmjerava nekom drugom mimo Uzvišenog Allaha, kao što je ljubav, dove, strah i nada, traženje pomoći i pobjede, obredno klanje, zavjetovanje i slično što nije dozvoljeno usmjeriti nikom drugom osim Uzvišenom Allahu. Tako ovaj čovjek upropasti svoj post, namaz i ostala djela, na što ukazuju riječi Uzvišenog:
”Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja će djela: sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.”  Ez-Zumer, 65.
Kao i Njegove riječi
إثه ئن يشرك باش فقد حرم اش عليه تيثة ؤنأؤاه الثار زنا يلقاثئ نن أنتا ي
”Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a zulumćarima neće niko moći pomoći.” El-Maide, 72.
Prema tome, tevhid-čisto ispovijedanje vjere samo Uzvišenom Allahu treba biti ispred svega, na prvom mjestu. Od mušrika se uopće ne primaju dobra djela sve dok ne ostavi širk i vrati se ispoljavanju tevhida Uzvišenom Allahu.
Allahu naš, ne učini nas u ovom plemenitom mjesecu uskraćenim, niti od Tvojih vrata otjeranim. Allahu naš, učini nas od onih koji će u ramazanu uspjeti zaslužiti Džennet sa svim njegovim užicima.

Odlomak iz knjige “Duhovnost postača”

Dr Ibrahim ibn Abdullah ed- Duvejjiš

Naslov originala:

روحانية مائم

Naslov prijevoda: Duhovnost postača

Prevodioci: Mr Muhamed Mehanović, Senad Ceman

Akos.bA

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button