Književni kutak

Nazif Resulović: Hadžije

Na hadž se kreću u sveta mjesta:
Mekku, Medinu, Arefat, Minu…
Darova Božjih divna je cesta;
svjetlošću Islam razbija tminu…

Hadžerul-esved na Kabi krasno
blista, ko alem s kraljeva čela…
Sve će ljepote vidjeti jasno
i žeđ ugasit iz Zemzem-vrela…

Kada kurbana zakolje svoga,
žrtvu Allahu što snaži slabe,
s ihramom svaki, u slavu Boga,
činiće tavaf okolo Kabe…

Kraj Mine pusto brdo je Hira
Gdje je Muhammed objavu čuo;
Džibrili-emin tu Mu sred mira
Poslanstvo Višnjeg kaza na uho…

I naše misli s tekbirom hrle
Kabi i grobu Resulullaha,
da ih u žaru strasno obgrle
moleći milost Vječnog Allaha…

Novi Behar, Sarajevo, br. 15-16, god. X, 1936.

Izvor: D. Tomašević (2014.) Bajram ide… Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

Za Akos.ba priredio: Mirza Pecikoza

 

Povezani članci

Back to top button