U Fokusu

Naučimo kontrolisati ljutnju

Da li se ljutite? Kako ispoljavate vašu ljutnju? Da li mislite da ste vi u vašoj porodici jedinstveni u iskazivanju ljutnje? Ako ne, da li mislite da imitirate nekog člana porodice u tome? Da li ste bili svjedok dok je neko ispoljavao svoju ljutnju? Da li se to dešava i u vašoj porodici? Kako ste se osjećali zbog njihove reakcije?

Popularan savjet ovih dana je da ne zadržavate ljutnju i bijes nego da ga ispoljite. Naučnici su rekli da je to nezdravo.

TV emisije, filmovi i video igrice nas tjeraju da ispoljavamo bijes, a  ako ga nemamo0 onda nam ga one stvaraju, to postižu tako što posebno više pokazuju lica ljutih osoba. Veoma je popularna debata o tome kako na nas utiču svi mediji, ali jedno je sigurno: ljutnja i bijes ne da samo povređuju samu osobu nego i osobe bliske toj osobi. Često ispoljavanje ljutnje I česti osjećaj ljutnje može negativno uticati na zdravlje pojedinca.

Islamsko učenje ispoljavanje ljutnje i bijesa smatra nečim što se nikada ne bi trebalo događati. Naš uzor Muhammed, s.a.v.s., najbolji primjer u svemu to nikada nije radio. Dajemo izazov: Pronađite jednu situaciju u kojoj se on proderao ili je ispoljio svoj bijes. Nikada nećete u tom izazovu pobijediti jer se to jednostavno nikada nije desilo. Postoje situacije u kojima je njegovo lice postajalo crveno i u kojima je vidno bio uznemiren. Ali nikad nećemo naći situaciju u kojoj Muhammeda, s.a.v.s., emocije izdaju i dovode do stepena gdje on postaje bijesan.

Kako čudno, doista, iako pokusavamo biti onakvi kakav je bio Poslanik, s.a.v.s., vi i ja nastavljamo da kršimo ovo malo pravilo, i dalje ispoljavamo svoju ljutnju. Umjesto da pravilno postupimo, mi kažemo riječi koje povređuju druge, a ponekad u najslabijim trenucima dolazi do tuče i udaraca. Svako od nas mora, kada se nađe u takvoj situaciji da zastane, smiri se i osaburi.

Povećati samosvjesnost

Svi moramo provesti neko vrijeme sami sa sobom, kako bismo se upoznali. Mladi su obično prezauzeti “odrastanjem”, da bi odgovarali na pitanja: “Ko sam ja?, Šta želim postati? ”

Kada se govori o temi suzdržavanja od bijesa, prvi korak mora da bude samosvjesnost kako bismo bili svjesni šta nas to ljuti. Ponekad osjetimo ljutnju i osjećamo da postajemo ljuti ali jednostavno ne znamo kako da se zaustavimo. Misli o tome šta bi moglo da pomogne u tvom slučaju. Šta te bar malo nervira? Šta te mnogo nervira?

Niste sigurni? Mislite o zadnjem putu kada ste bili ljuti. Da li se sjećate zašto ste bili ljuti? Da li se to desilo najednom ili je bilo upozoravajućih znakova? Da li se možete prisjetiti da li ste bili svjesni upozoravajućih znakova tada? Da li ste ih ignorisali? Povećavanje samosvjesnosti je izazov, i mnogi mladi vode dnevnike kako bi mogli zapisati svoje misli i tako pratiti upozoravajuće znakove. Da li znate kako ćete povecati samosvjesnost?

Među brojnim učenjima Kur’ana i našeg Muhammeda, s.a.v.s., jeste savjet o kontrolisanju bijesa samokontrolom.

Allah Uzvišeni kaže:

“Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Aal `Imran 3:134).

Ne trebamo raditi na tome da se suzdržimo samo bijesa nego da budemo spremni oprostiti i onima čije su nas radnje razljutile. Doista postoje tri učenja Muhammeda, s.a.v.s., koja kažu:

“Kada je Allah završio stvaranje čovjeka, napisao je u svojoj knjizi koja je na njegovom prijestolju, “Moja milost nadjačava moju ljutnju” (Buhari)

Težina samosuzdržavanja i ustezanja je da se to ne pođe praktikovati samo kad osjetimo ljutnju. O tome se govori u sljedećem hadisu:

Neki čovjek je rekao Poslaniku, s.a.v.s: “Savjetuj me!”, Poslanik, s.a.v.s., je rekao :”Ne srdi se!”. Čovjek je pitao još dva puta, a Poslanik mu je svaki put dao isti odgovor.” (Buhari)

Jedna ljutnja u jedno vrijeme

Pretpostavimo da nakon do sada pročitanog kažete: ”Dat ću sve od sebe da povećam ono što će me čuvati od ljutnje i bijesa, ali šta ako i tada isto budem ljut? ”

Trebalo bi da razvijete plan akcije pomoći koji bi vam trebao pomoći da se oporavite. Najbolji prvi odgovor je da tražite utočište od Uzvišenog i zaštitu od prokletog šejtana koji nas zaluđuje mislima koje ne vode ničemu dobrom. Ovo je najbolji i najlakši način da se riješimo ljutnje. Sulejman ibn Surad je rekao:

“Čovjek koji je bio jedan od sljedbenika Poslanika, s.a.v.s., je rekao: ‘Dvojica muškaraca su maltretirali jedan drugog u društvu Poslanika, s.a.v.s., te je jedan od njih postao ljut i njegova ljutnja je postala toliko jaka da je njegovo lice nateklo i promijenilo oblik. Muhammed, s.a.v.s., mu je rekao :’Znam riječ koja će ga učiniti mirnim ako je kaže.’

Tada je jedan čovjek otišao do ljutoga i obavijestio ga o tome šta je Poslanik, s.a.v.s., rekao, te mu rekao:’Traži zaštitu od prokletog šejtana’, na to je čovjek rekao: ‘Da li misliš da sa mnom nešto nije u redu, da li sam ja lud? Odlazi!’ (Buhari)

Tragično i žalosno je to da je taj čovjek odbio savjet Poslanika, s.a.v.s., i tako su njegove riječi ostale zapisane do dana današnjeg. Njegov bijes ga je nadvladao. Sjećanje na Allaha pomaže nam da pazimo na naš govor i ono što radimo, pošto je prva od radnji psovanje ili proklinjanje ili udarci, ovo itekako može pomoći u sprječavanju toga. Podsjetnik da se prisjetimo Allaha je ono što nas u trenu ljutnje povezuje s Allahom i vraća u stvarnost, jer smo u tim trenucima opčinjeni šejtanom. Kada osjetite da ljutnja dolazi, potražite utočište kod Allaha od šejtana, i to bi trebalo da djeluje i da jednim dijelom preuzmete kontrolu nad ljutnom, te da se smirite.

Prenosi se od Ebu Zerra da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ako se ko od vas naljuti dok stoji neka sjedne, a ako ne prođe neka legne” (Ebu Davud)

Fokusirajući se na sebe i svoje unutrašnje misli kako bi promijenili svoje osjećaje i položaj, spriječit ćete se od izgovaranja ili činjenja bilo čega zbog čega ćete kasnije imati osjećaj krivice. Postoje pozitivni psihološki efekti baš kao i mijenjanje položaja, a sve u svrhu mirnijeg uma i tijela.

Završne misli

U ranim godinama našeg starijeg sina, stalno smo ga ohrabrivali da ne bude uznemiren i da tu iznemirenost ne ispoljava na neprikladne načine. Podsjećali smo ga da time uopće neće postići svoj cilj. Ako svoje frustracije ostavi po strani i kulturno zamoli, a njegova majka i ja možemo pomoći, da ćemo mu rado udovoljiti te ga time podsjetiti da se kulturno i fino ponašanje i te kako isplati. Postoji popularna izreka: “Možeš biti gladan ali nemoj biti ljut”

Kao omladina i tinejdžeri morate praktikovati umjetnost samokontrole. Okrenite se Allahu, dovite, Njega pitajte za uputu, Vi najbolje znate svoje strahove i ono što vas čini jakim.

Već od danas krenite sa vježbama samokontrole, te naučite kako da kontrolišete bijes već kada osjetite da dolazi.

Autor: Altaf Husain

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA prevela: Emina Suljević

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button