Vijesti iz zemlje

Nakon Zahtjeva Općine Tešanj upućenog Ustavnom sudu Federacije BiH široka podrška u Predstavničkom domu

Nakon Zahtjeva Općine Tešanj upućenog Ustavnom sudu Federacije BiH široka podrška u Predstavničkom domu

Zakonodavno – pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku, te Komisija za lokalnu samoupravu istog Doma dali su podršku Zahtjevu Općine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Tešanj. Zakonodavno – pravna komisija Predstavničkog doma se pri tome poziva na odredbu člana 4. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Naime, Općina Tešanj uputila je u martu ove godine Ustavnom sudu Federacije BiH Zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice u kojem je povrijeđeno pravo građana na jednakopravnost pred zakonom, a tiče se raspodjele javnih prihoda Federacije BiH, po kojoj su građani koji žive u općinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos iz javnih prihoda čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika općina koje broje manje od 60.000 ljudi.

Dobro je da je u Parlamentu Federacije BiH postignut najširi mogući konsenzus u vezi ovog pitanja. Zastupnici iz svih stranaka su dali podršku našem Zahtjevu. Možda neko ne razumije u ovom trenutku zašto je ovo toliko važno pitanje, ali ukoliko Ustavni sud Federacije BiH donese pozitivnu odluku u korist Općine Tešanj, značit će to ne samo više pravde, već i veliki pomak i promjenu pristupa u vrednovanju rada, kreiranja nove vrijednosti i mjerljivosti rezultata u cjelosti. Jer, uz Općinu Tešanj, ovaj problem pogađa skoro million i po građana Federacije BiH, izjavio je Suad Huskić podnositelj apelacije i Načelnik općine Tešanj.

Sa oko 43.000 stanovnika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini Tešanj sa 1,45 milijardi KM zauzima šesto mjesto u Federaciji BiH.

Međutim, kada se radi o povratu javnih prihoda, Općina Tešanj je na 63. mjestu od ukupno 72 po povratu PDV-a u odnosu na promet fiskalnih uređaja. Samo se 0,29% prometa vrati kroz PDV u općinski budžet, dok je prosjek svih općina FBiH 0,495%. Također, Općina Tešanj je na 50. mjestu od ukupno 72 po povratu PDV-a u odnosu na broj stanovnika. Po stanovniku se vrati 94,7 KM PDV-a u općinski budžet, dok općine koje imaju duplo manji promet od Tešnja imaju 106 KM po glavni stanovnika.

Postojeći način raspodjele javnih prihoda prema lokalnim zajednicama ne samo da je nepravedan jer ne tretira sve građane na isti način, već je i destimulirajući. Oni koji kreiraju novu vrijednost, više proizvode i ulažu u razvoj bivaju zapravo “kažnjeni”. Takav sistem u osnovi nagrađuje nerad i dugoročno ugrožava razvoj cijelog društva.

Ne radi se ovdje samo o Tešnju, mi se na ovaj način borimo za jednaka prava svih općina – time i svih građana u FBiH, a koja su im garantirana Ustavom. Država se izgrađuje pravednim zakonima i njihovim provođenjem, istakao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Akos.ba

Povezani članci