DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Najbolji čovjek je onaj koji najviše pomaže ljudima

Najnapredniji je onaj čovjek koji najmanje govori o drugim ljudima, najčišće duše je onaj čovjek koji ima najljepše mišljenje o drugim ljudima, a najbolji čovjek je onaj koji najviše pomaže ljudima.

Allah, dž.š., objavio je u Kur’anu: ”Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: ‘Mi smo kršćani’- ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani zaboravili, zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Sudnjega dana ubacili; a Allah će ih, sigurno, obavijestiti o onome što su radili.” (El-Ma’ida, 14.)

Ovaj veličanstveni ajet otkriva nam jedan od glavnih uzroka širenja zavidnosti, zlobe i mržnje među ljudima, a to je zanemarivanje Allahove Objave, zanemarivanje vjere i neizvršavanje Allahovih naredbi i uputa. Kad god jedan narod zanemari vjeru koju im je Allah objavio, u njihovim srcima nikne sjeme zavidnosti i mržnje.

Rekao je imam Jahja ibn Muaz: ”Mudrost ne stanuje u srcu koje posjeduje tri svojstva: brigu za nafakom, zavidnost i želju za pozicijom i utjecajem.”

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Najnapredniji je onaj čovjek koji najmanje govori o drugim ljudima, najčišće duše je onaj čovjek koji ima najljepše mišljenje o drugim ljudima, a najbolji čovjek je onaj koji najviše pomaže ljudima.

Rekao je Ebu Sulejman ed-Darani: ”Dunjaluk je nevjernicima zastor od Allaha, a Allahovim evlijama je sredstvo koje ih vodi Allahu.”

Kada se bojimo nekog čovjeka, bježimo od njega, a kada se bojimo Allaha i Njegove kazne, bježimo Allahu i kod Njega utočište tražimo. Kada imamo potrebu i nešto tražimo od ljudi, uglavnom to činimo oborene glave, a kada tražimo od Allaha, podignemo glavu, odnosno pogled, prema nebesima.

Rekao je Ibnul-Kajjim el-Dževzijje: ”Ne kvari svoju radost brigom, ne kvari svoj razum pesimizmom, ne kvari svoj uspjeh obmanom, ne kvari svoje danas razmišljanjem o jučer.”

akos.ba

Povezani članci

Back to top button