Vijesti iz zemlje

Na kursu arapskog jezika u KC ‘Kralj Fahd’ udvostručen broj polaznika

Kulturni centar “Kralj Fahd” u Sarajevu sa ogrankom u Mostaru te kursevima organiziranim u Goraždu, Tuzli, Živinicama, Srebreniku, Travniku, Bugojno, Visokom i Bihaću, proteklih je  14 godina od kada se organizira edukacija imao oko 64.000 polaznika u nastavi učenja arapskog i engleskog jezika, informatike te drugim obrazovnim programima. Kurseve arapskog jezika završila su 3.472 polaznika i polaznice.

Piše: Bisera Džidić

Impozantan objekt Kulturnog centra “Kralj Fahd”  sagrađen u sarajevskom naselju Mojmilo  za mnoge  prolaznike obzirom da je pored prostrane džamije, djeluje kao vjerska (džamijska)  institucija. U dijelu javnosti prisutne su predrasude o tzv. vehabijskom objektu, te pogrešne predodžbe o radu  tog centra.

U razgovoru za Fenu  direktor  Kulturnog centra “Kralj Fahd”,  doc.dr. Muhamed Alu Šejh kaže da je Kulturni centar “Kralj Fahd” spona između naroda Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine.

-Svoje usluge pruža svim kategorijama društva kroz različite i besplatne edukativne programe kao što su kursevi arapskog i engleskog  jezika, informatike i kaligrafije,  te druge programe koje imaju za cilj osposobiti omladinu za konkurentnost na tržištu rada – kaže direktor Kulturnog centra  “Kralj Fahd” u BiH.

Centar pruža i različite sportsko-rekreacijske usluge putem besplatnih termina u sportskoj sali za javne institucije i omladinske organizacije, te u teretani koja se nalazi u sklopu sale.

Osim toga, Kulturni centar organizira i zdravstvene programe koji imaju za cilj smanjenje tjelesne težine i očuvanje zdravlja.

Kursevi se realiziraju na principima interaktivne metode učenja sa naglaskom na zadatke i vježbe koje obiluju primjerima iz svakodnevnog života polaznika.

-Ove edukativne programe koji se održavaju u sjedištu Kulturnog centra u Sarajevu i njegovom ogranku u Mostaru, zatim kurseve arapskog jezika  u drugim gradovima Bosne i Hercegovine kao što su Goražde, Tuzla, Živinice, Srebrenik, Travnik, Bugojno, Visoko i Bihać, do sada je završilo ukupno 63.943 polaznika – precizira Alu Šejh.

Kulturni centar također pruža podršku učenju arapskog jezika u državnim školama.

-Do sada je realizirano opremanje kabineta u osnovnim školama  “Travnik” u Travniku “Zalik” u Mostaru, “Hamdija Kreševljaković”  i “Edhem Mulabdić” u Sarajevu  te Petoj gimnaziji  u Sarajevu. Potpisani su i memorandumi saradnje s tim školama o učenju arapskog jezika, a također je, prije godinu i po potpisan sporazum o naučnoj i obrazovnoj saradnji s Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, u sklopu kojeg je Kulturni centar organizirao poseban intenzivni kurs arapskog jezika za dvije generacije studenata ovog fakulteta kako bi se pripremili za izučavanje islamskih znanosti – kaže direktor Kulturnog centra “Kralj Fahd”.

Da je sve veći interes za učenje arapskog jezika potvrđuju i podaci o broju polaznika  u sarajevskom Kulturnom centru.

– U tekućoj nastavnoj godini, na kurseve arapskog jezika je upisano 729 polaznika, dok je u prethodnom ciklusu bilo 400 polaznika. Na kursevima informatike su upisana 323 polaznika, a na engleskom jeziku  su 952 polaznika. Posljednjih godina je zabilježen porast interesovanja za upis na kurseve arapskog jezika, a motivi  su različiti,  poput potrebe da se razumiju vjerski sadržaji na arapskom jeziku, zatim da se osposobi za rad i djelovanje u oblastima turizma i privrede budući da je povećan broj arapskih investicija na ovom području, tako da su od osnivanja Kulturnog centra  do danas kurseve arapskog jezika završila 3.472 polaznika i polaznice različite starosne dobi – precizira Alu Šejh.

Naglašava da su programi Kulturnog centra “Kralj Fahd” namijenjeni omladini kako bi se doprinijelo njihovoj poslovnoj sposobnosti i stručnosti, te sposobnosti suočavanja sa izazovima modernog doba.

U kontekstu  iskrivljenih predstava o radu Kulturnog centra, sagovornik naglašava da su svi programi  besplatni i dostupni svim kategorijama bh. društva bez obzira na vjersku opredijeljenost i nacionalnu pripadnost.

– Uprava nastoji očuvati standard kvalitete po kojem je Kulturni centar poznat i teži ka stalnom unaprjeđenju svih usluga – kaže na kraju razgovora za Fenu direktor  Kulturnog centra “Kralj Fahd” u BiH,  doc.dr. Muhamed Alu Šejh.

FENA

Povezani članci

Back to top button