fbpx
Vijesti iz zemlje

Na FIN-u održana tribina “Aktivizam muslimanske omladine – šta je to?”

U organizaciji Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, dana 11. oktobra 2016. godine sa početkom u 19,00 sati, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je povodom Dana Ašure održana tribina pod nazivom Aktivizam muslimanske omladine – šta je to?. Gost-predavač bio je dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993.-2012.).

U uvodnom dijelu izlaganja dr. Cerić je rekao da je osnovni smisao aktivizma zahtjev za promjene postojećeg stanja u društvu ili zajednici, dodavši kako nasuprot aktivizmu stoji pasivizam, koji se miri sa postojećim stanjem bez obzira kakvo je.

Dr. Cerić je istakao da je islam u bîti vjera i kultura, koja ne prihvata status quo, već stalno potiče na aktivizam ili pokret za promjene, odnosno na obnovu vjere i morala. Dodao je i to kako je u islamu, od samog početka, prisutna snažna ideja o obnovi (el-tedždīd), oživljavanju (el-iḥyā’), i reformaciji (el-iṣlāḥ) u religiji. Ta ideja dolazi kao posljedica ljudskog zaborava (el-nisyān), nemara (el-ghaflah), pokvarenosti (el-fasād) i ljudskog udaljavanja (el-inḥirāf) od temeljnih načela vjere i morala.

Nadalje, dr. Cerić je ukazao na četiri vrste aktivizma:

1) aktivizam kao rješenje za određene društvene probleme kroz zauzimanje drugačijeg ili suprotnog stava od postojećeg stava u politici;

2) aktivizam kao pokret s namjerom da se ponude alternative postojećem sistemu društvenog ponašanja;

3) aktivizam kao revolucija, koja podrazumjeva temeljitu promjenu društva, kao i društvenih institucija;

4) aktivizam kao intelektualni napor, koji podrazumjeva sistematsko naučno istraživanje otvorenog uma s ciljem da se otkriju nova saznanja za bolji i lakši život ljudi.

Istakao je da su aktivnosti br. 2 i 4 međuovisne, kao aktivizam i intelektualizam, dodavši kako naporni aktivizam bez požrtvovnog intelektualizma, koji prethodi aktivizmu nema željenog učinka. Takođe, ni jalovi intelektualizam bez plodnog aktivizma, nema smisla.

Kompletan tekst izlaganja dr. Mustafe Cerića možete pročitati na web stranici Centra za dijalog – vesatijja.

cdv.ba

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button