Vijesti iz zemlje

Na Fakultetu islamskih nauka magistrirao Aljo ef. Cikotić

Na Fakultetu islamskih nauka Sarajevo magistarsku radnju o temi „Garibu-l hadis s posebnim osvrtom na istoimenu studiju h. Mehmed ef Handžića” uspješno je odbranio Aljo ef Cikotić. Komisiju za odbranu rada činili su: prof. dr. Omer Nakičević, profesor emeritus, dr. Mehmed Kico, redovni profesor, i dr. Zuhdija Hasanović, dekan FIN-a .

Pravilno razumjevanje teksta Kur’ana časnog i hadisa uvijek je bila vodilja muslimanima. Naučne discipline koje su pratile ove težnje su imale svoje utemeljenje od vremena Muhammeda a.s. Aktuelnost tih težnji nastavila se kroz stoljeća. Bile su i ostaju naučnim izazovom muslimanima raznih generacija i podneblja u kojima žive. Ni naše tlo i težnja našeg čovjeka, za izučavanjem hadiskih znanosti nisu izuzetak. Ukazujući u svojoj radnji na poseban doprinos rahmetli Mehmeda Handžića ovoj hadiskoj znanosti, Aljo ef Cikotić u savremenom kontekstu otvara novu dimnziju propitivanja i traganja za prepoznavanjem i razumjevanjem ove hadisake dicipline kojoj su se muslimani posvetili vrlo rano. Posalanik a.s. je sam poticao ova stremljenja. U svome obraćanju dr Omer Nakičević je pojasnio i termin ”garib” kojeg možemo tumačiti sa ”usamljen, čudan”. Tu se izdvajaju i dva naučna pristupa: izučavanja teksta i prenosilaca ili samo prenosilaca, koji su okvalifikovani kao ”garib”, što je kroz magistarsku radnju između ostalog izdvojio Aljo ef Cikotić. On nije u svome radu iznosio detalje o životu h. Mehmed ef Handžića čiji je kratak ovosvjetski vijek bio plodan naučnim dostignućima i gorljivom predanošću temeljima islama i dobrobiti muslimana. Cilj je bio osvjetliti naučnu posvećenost Handžića ovoj oblasti,čime se nametnula prijeka potreba naučnog angažmana naučnika hadiskih znanosti danas. Arapski jezik svojom jedinstvenom gramatikom i stilom pred svakoga stavlja zahtjevan naučni izazov, na što je ukazao dr Muhamed Kico.

Biografija

Aljo ef Cikotić, rođen je 25.05.1969. godine u selu Trpezi, opština Berane, Crna Gora. Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu upisao je u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Kao odličan učenik oslobođen je mature. Nakon studija na Fakultetu islamskih nauka, nastavlja postdiplomski studij 2000. godine.

Aljo ef Cikotić imam je džemata Kalibunar Medžlis Travnik. Uz poziv imama, hatiba i muallima aktivno učestvuje u razvoju ovog džemata. U svestranom angažmanu treba istaknuti i prisustvo Alje ef u medijskom prostoru. Na lokalnoj televiziji u Travniku jedan period je bio urednik vjerskog programa, a rado je viđen gost u specijalnim radijskim i tv emisijama u BiH.

Uspješnu saradnju Aljo ef Cikotić ostvario je i sa našom kućom. Uz redovne raporte, Aljo ef. daje podršku realizovanju posebnih programa, uvijek je spreman za konsultacije i savjetovanje u nastojanju da riješimo brojne programske izazove.

U ime naše kuće, a povodom ovog uspjeha našem saradniku Alji ef Cikotiću upućujemo srdačne čestitke./Radio BIR

 

Redakcija portala Akos.ba u ime AKOS-a i pridruženih članica pridružuje se čestitkama na ostvarenom uspjehu mr. Alje Cikotića našeg saradnika na mnogim projektima.

Povezani članci

Back to top button