Vijesti iz zemlje

Muftijstvo travničko: Seminar “Odgojena omladina naša budućnost”

U utorak 25.10.2016. godine u prostorijama Islamskog centra na Kalibunaru u organizaciji Muftijstva travničkog održan je seminar pod nazivom “Odgojena omladina naša budućnost” s ciljem unaprjeđenja rada sa mladima. Na seminaru su učestvovali svi glavni imami Muftijstva travničkog, zatim imami koji se ističu u radu sa omladinom te koordinatori za rad sa omladinom, za rad sa NVO i ženski aktivizam.

Seminar se sastojao od dva predavanja i radionice. Predavači na ovom seminaru su bili Mirsad-ef. Mešanović koji je govorio na temu “Duhovni odgoj – oplemenjivanje srca i duše” te dr. Muharem Adilović koji u svom izlaganju predstavio “Karakteristike islamskog modela odgoja”. U drugom dijelu seminara učesnici su podijeljeni u osam radnih grupa kako bi kroz radionice dali odgovore na osam postavljenih tema:

1. Učenje po modelu – mogućnost i izazovi,

2. Metode pridobijanja mladih osoba za islamski odgoj,

3. Cjeloživotno učenje – potreba i mogućnosti,

4. Kako ostvariti ustrajnost i kontinuiran rad,

5. Pozitivna iskustva primjene pojedinih metoda u radu sa omladinom,

6. Odnos teorije i prakse u radu sa mladima,

7. Volonterizam omladine kroz NVO, ženski aktivizam i humanitarni rad,

8. Usvajanje pozitivnih vrijednosti kod mladih.

Prilikom formiranja grupa vodilo se računa da članovi grupa budu sa različitih medžlisa kako bi mogli razmjeniti različita iskustva i ideje. Po završku radionica vođe grupa su prezentirali zaključke do kojih su došli. U završnoj riječi učesnici su imali priliku da postave pitanja i iznesu svoje sugestije. Na kraju prisutnima se obratio i Muftija travnički koji je istakao bitnost rada sa mladima što je i glavni razlog organizovanja ovog seminara. Bitno je napomenuti da je pred početak seminara urađena anketa sa učesnicima anketu kojom se željelo analizirati stanje u našim džematima vezano za trenutne aktivnosti omladinom i saradnju sa NVO.

preporod.com

Povezani članci

Back to top button