DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Misliš li da znaš upravljati svojim životom?

Vjerovatno mislite da znate voziti. Tako sam i sama mislila. Svi mi. Zato glupo pokušavamo da preuzmemo upravljač naših života. I onda, kao ishod toga, doživljavamo, iznova i iznova, sudare. Jer, istina je, niko od nas ne zna voziti.

Dragi moji, mnogi od nas pogrešno shvataju istiharu. Ne radi se o tome da vidite znak ili san ili nije čak ni nužno da imate osjećaj o nečemu. Iako se sve ovo može dogoditi. Istihara je da prepustimo upravljač. Istihara je da priznamo sebi i Bogu da ne znamo Nevidljivo, i da nismo u stanju da učinimo da se stvari dogode na najbolji način. To je priznanje da Bog zna Nevidljivo i da je Bog u sposoban da učini da se sve dogodi na najbolji način. Istihara je da ustanemo sa sjedišta vozača i zamolimo Boga da preuzme upravljač našeg života i odluka koje donosimo.

To je moljenje Allaha da upravlja i radi ono što je najbolje za vas u ovom i narednom životu.

Istihara je zaštita. Puno puta smo se kretali destruktivnim smjerom. Istihara ne dozvoljava da dođe do toga. I nakon istihare,  svaki smjer koji se događa je za nas najbolji, čak iako nam donosi bol.

Mnogi se zbune. Pitaju se zašto im je propao brak ili posao ako su klanjali istiharu. Ali, istihara ne obećava bezbolan put. Ona obećava ono što je na kraju najbolje. Ponekad put do onoga što je najbolje je krivudav. Ponekad je prekriven trnjem. Ali uvijek, na kraju, odredište je ono gdje treba da budete. Gdje treba da ispunite svoju sudbinu i svrhu.

Pazite da se ne oslanjate na sebe dok se krećete kroz život i donosite odluke. Budite uvijek jako oprezni i uvijek se oslanjajte na Boga, jer svako od nas je slijep.

I mi ne znamo kako treba voziti.

Napisala: Jasmin Mudžahid

Back to top button