Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Memorandum UNSA i BH Telecoma: Obrazovnoj zajednici lakši pristup savremenim komunikacijskim rješenjima

Memorandum UNSA i BH Telecoma: Obrazovnoj zajednici lakši pristup savremenim komunikacijskim rješenjima

Memorandumom se predviđa ostvarivanje poslovno-tehničke saradnje kada je u pitanju isporuka standardnih komunikacijskih usluga koje BH Telecom ima u svom portfoliju, masovna testiranja i prilagođenja sistema, zajednički razvoj usluga za potrebe Univerziteta, zajednički razvoj usluga za treća lica i istraživanja, te drugih projekata baziranih na obostranom interesu  Nakon što je u junu potpisan Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i BH Telecoma danas je u Sarajevu predstavljen Memorandum i prednosti koje nudi, javlja Anadolu Agency (AA).

Memorandum su tokom juna potpisali Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, Mirsad Zaimović, generalni direktor BH Telecoma d.d. Sarajevo, i dekani 25 fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

Memorandumom se predviđa ostvarivanje poslovno-tehničke saradnje kada je u pitanju isporuka standardnih komunikacijskih usluga koje BH Telecom ima u svom portfoliju, masovna testiranja i prilagođenja sistema, zajednički razvoj usluga za potrebe Univerziteta, zajednički razvoj usluga za treća lica i istraživanja, te drugih projekata baziranih na obostranom interesu.

Avdispahić je danas podsjetio da je projekat “Razvoj informacionih tehnologija” prvi EU projekt koji je Univerzitet u Sarajevu osmislio i na međunarodnom planu koordinirao odmah nakon rata.

Prema njegovim riječima, u dejtonskoj Bosni i Hercegovini, među prvim registrovanim ustanovama koje su prelazile novouspostavljene entitetske granice bili su COBISS Centar BiH i BIHARNET Centar BiH, osnovani od strane svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

“Evo dvadeset godina kasnije, Univerzitet u Sarajevu i BH Telecom potpisuju sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji koji nadilazi odnose klijenta i pružaoca usluga i klica je drugačijeg modela veze Univerziteta i privrede, modela zajedničkih ulaganja u budući razvoj. Aktivnosti na potpisivanju ovog sporazuma vremenski su se podudarile i sa održavanjem druge zajedničke konferencije nauke Međuvladine inicijative za Zapadni Balkan u okviru Berlinskog procesa”, pojasnio je Avdispahić.

Naglasio je da je u zajedničkoj deklaraciji sa ovog skupa čiji su organizatori bili Austrijska akademija nauka i Njemačka nacionalna akademija nauka – Leopoldina, ponovljena preporuka za umrežavanje napora univerziteta, industrije, vlasti i civilnog društva kojim će se poduprijeti poduzetništvo zasnovano na znanju, a iz toga proizaći inovacije u privredi i društvu.

Avdispahić je istakao da je kao ključni okvirni uslov u Deklaraciji Međuvladine inicijative za Zapadni Balkan istaknuta adekvatna naučna infrastruktura, uključujući pristup časopisima, bazama podataka i laboratorijskoj opremi.

“Vrijedi istaći da je Univerzitet u Sarajevu, preuzimajući na sebe odgovornost drugih segmenata društva, upravo izdvojio vlastita sredstva za pristup na Web of Science, Scopus, SciVal i EBSCO. Pristup će biti aktiviran 1. septembra 2016. godine”, dodao je Avdispahić.

Tarik Čaršimamović, izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa BH Telecoma pojasnio je da BH Telecom ovim Memorandumom olakšava obrazovnoj zajednici pristup savremenim komunikacijskim rješenjima.

“Poseban značaj uspostavljanja ovakve saradnje između Univerziteta i BH Telecoma je što će rezultati saradnje biti korišteni u naučno-istraživačke i obrazovne svrhe na čijim temeljima počiva razvoj svakog društva”, kazao je Čaršimamović.

Šaša Mrdović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra — UTIC, istakao je da bi ovaj Memorandum trebao otvoriti novo poglavlje saradnje između državnih firmi i državnih univerziteta.

“Nadamo se da je ovo samo početak i da će uslijediti i drugi slični memorandumi sa drugim državnim firmama. Naši studenti će imati priliku, kako iz informaciono-komunikacijskih kao i drugih oblasti kojima se BH Telecom bavi, da tokom izrade svojih završnih radova zapravo imaju priliku da se bave stvarnim problemima. Često u akademskim krugovima postoji situacija da se rješavaju problemi koji su teoretske prirode”, kazao je Mrdović.

Sa tehničke strane, ovaj Memorandum olakšava Univerzitetu stvaranje tehničkih uslova za uspostavu prave akademske mreže Univerziteta.

“Dobra komunikaciona infrastruktura je osnova od koje sve kreće. Na takvoj akademskoj mreži moguće je pružati usluge njenim korisnicima, studentima i uposlenicima Univerziteta, koje će podržati njihov proces studiranja i istraživačkog rada.

Danas je poručeno da pored podrške u izgradnji infrastrukture BH Telecom može, sa svojim iskustvom i kadrovima, pomoći i razvoju novih usluga.

Sa druge strane Univerzitet je ogroman, neiskorišten, potencijal mladih ljudi željnih znanja i dokazivanja.

Memorandum će, prema riječima današnjih govornika, omogućiti usmjeravanje ovog potencijala u projekte od interesa za širu društvenu zajednicu.

Studenti i istraživači sa Univerziteta dobivaju priliku da rade na rješavanju stvarnih problema iz prakse što je nezamjenjivo iskustvo. BH Telecom dobiva pristup teoretskom znanju nastavnog kadra i energiji studenata Univerziteta. Ova simbioza može polučiti odlične rezultate.

Već postoje planovi konkretnih projekata saradnje. Neki projekti su vezani za testiranje novih usluga od strane studenata koji su inače jedni od najvećih konzumenata savremenih usluga koje pruža BH Telecom. Drugi projekti su vezani za zajednički rad na analizi potreba TK tržišta, definisanju usluga koje pokrivaju ove potrebe, dizajnu aplikacija koje pružaju ove usluge te konkretnoj realizacija programa od kojih se sastoje ovakve aplikacije.

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top