Islamske temeU Fokusu

Lekcije o roditeljstvu iz sure Lukman: Preduvjeti za divnog roditelja 1. dio

Svi mi želimo odgojiti djecu da postanu odrasle osobe koje će voljeti Allaha dž.š., koje će naći smiraj u namazu, tražiti odgovore na svoje dileme u Kur'anu, truditi se da žive u skladu sa primjerima iz Poslanikovog s.a.v.s. života, biti strpljivi u teškim vremenima, koji neće varati i lagati, i ova lista se nastavlja.

Postoji toliko lijepih osobina koje želimo da naša djeca imaju kad odrastu, međutim, koje su to najvažnije osobine za koje bismo se trebali posebno potruditi?

Kada sam analizirala kur’anske ajete iz sure Lukman, shvatila sam koliko su Lukmanovi a.s. savjeti svome sinu mudri. On nije naveo dugu listu šta se smije a šta ne smije raditi, kako bih to ja uradila. Kada bismo se potrudili oko savjeta koje je Lukman a.s. dao svome sinu, zbog nas samih inaše djece, uz Allahovu pomoć, izbjećićemo duga naglabanja i neprijatne scene.

Ko je bio Lukman a.s.?

Kako prenosi Ikrime, od Ibn Abbasa r.a., Lukman a.s. je bio rob iz Etiopije koji je radio kao stolar. Većina učenjaka smatra da on nije bio poslanik, nego veoma mudar čovjek i jedan od dobrih Allahovih robova, kojeg je On obdario mudrošću i naredio mu da bude zahvalan. Uostalom, spomenut je u Kur’anu i veoma je cijenjen od strane Allaha dž.š.

Sura Lukman počinje tako da poručuje onima koji je čitaju da je Kur’an “mudra knjiga” u kojoj je “uputa i milost” za one koji čine dobra djela. Govori o džennetu, a onda spominje Lukmana a.s. Završava se podsjećajući čitaoce na džennet i motivira nas da razmišljamo o Allahovom dž.š. stvaranju.

Preduslovi za uspješno roditeljstvo

Da bismo ostvarili bilo kakav cilj, planiranje i usvajanje osnovnih znanja je od velike važnosti. Uspješno roditeljstvo također zahtijeva mnogo planiranja, te postoje neki veoma važni preduvjeti za to. Ne samo da ove primjere nalazimo u Kur’anu, nego i u sunnetu Poslanika s.a.v.s.

U Kur’anu, Allah dž.š. je odabrao Lukmana a.s., Jakuba a.s. i Ibrahima a.s. da nam pokažešta je najvažnije kako bismo postigli dobar terbijet-odgoj na način kako je Allah dž.š. zadovoljan.

Dova: Najvažnije sredstvo svakog roditelja

Kao roditelji moramo maksimalno koristiti moć dove. Učite što više dova za svoju djecu: za njihovu zaštitu, kao i za to da budu veliki izvor dobra kako za vas, tako i za cijeli svijet. To je jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za njih.

Zapravo, trebali bismo doviti za djecu i prije nego što postanemo roditelji. Ibn Abbas r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Kada prilazite svojoj supruzi izgovorite ove riječi ‘U ime Allaha, zaštiti nas od šejtana, i udalji šejtana od onoga čime ćeš nas darovati.’ I ako im odredi potomstvo, šejtan mu nikada neće moći naškoditi” Muslim

Kada planiramo ili očekujemo bebu, trebamo se ugledati na primjer Zekerijaha a.s., koji je dovio riječima: “Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!”  Kur’an, 3:38

Možemo i trebamo činiti dovu za zaštitu naše djece u svako vrijeme. Ibn Abbas r.a. je rekao: Poslanik s.a.v.s. je često tražio zaštitu za Hasana i Husejna riječima “ Tražim utočište kod Allaha za vas, najpotpunijim riječima, od šejtana, od svakog zla džinna i od urokljiva pogleda’ , zatim bi rekao ‘ Tvoj otac je tražio zaštitu od ovoga za Ismaila i Ishaka.” Ebu Davud

Tokom moga školovanja i istraživanja, naišla sam na mnogo uspješne djece čiji su roditelji kazali da su stalno dovili za njih, čak i onda kada je njihovo strpljenje bilo na velikim iskušenjima.

Šejtan je naš najveći neprijatelj, pa tako ne ostavlja na miru ni našu djecu. Hannah r.a. , majka Merjeme, tražila je Allahovu zaštitu za svoje dijete i njeno potomstvo riječma: Poslije ona, kada je rodi, reče: “Gospodaru moj, rodila sam žensko”- a Allah dobro zna šta je rodila – “a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana.”  Kur’an, 3:36

Tako da su Merjem i njen sin Isa a.s., jedino dvoje djece koje šejtan nije dotakao kako spominje Ibn Kesir u svome tefsiru.

Druga lijepa dova koju roditelji mogu uputiti Allahu dž.š. da učini njihovu djecu radošću očiju njihovih i izvor dobra i mira jeste: “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’” Kur’an, 25:74

Sve ove dove se preporučuju svima nama da ih redovno učimo sa ubjeđenjemda je Allah dž.š. Onaj koji se odaziva i uslišava dove, te ako ih je prije primio, primit će i od nas, ako Bog da.

2. Riječi popratite djelom

Mi smo najbolji uzor svojoj djeci. Fatima se ponašala isto kao njen otac, Muhammed s.a.v.s. Uvijek moramo raditi ono o čemu pričamo, kako bi djeca lakše shvatila i slijedila Allahove dž.š. propise.

Ako redovno vodite djecu u džamiju, u mekteb, na časove Kur’ana, pokažite djetetu da i vi također učite Kur’an. Ako govorite djeci da ne lažu, onda nemojte ni vi lagati. Ako želite da dijete nauči da se pokaje za svoje greške, onda neka vas čuje kada se vi kajete za svoje greške i molite Allaha dž.š. za oprost. Ukoliko želite da dijete redovno klanja, onda svi idite na spavanje rano kako biste se probudli na sabah i to djeci objasnite.

Nemojte se nervirati u saobraćaju ili kad vam iskipi mlijeko. Neka vas dijete vidi da učite i razmišljate o Allahovim riječima u Kur’anu.

3. Izgradite kod sebe strpljenje i upornost/ustrajnost

Hoditi na putu vjere, zajedno sa našim porodicama privlači šejtana prokletog da nas još više prati. Prilazi nam sa podlim planovima i zamkama  kako bi nas odvratio od tog puta i učinio da skrenemo. Jedno područje koje šejtan posebno napada kod roditelja je strpljenje i ustrajnost.

Jakub a.s. nam pokazuje jedan od najljepših primjera roditeljske strpljivosti. On bira da bude strpljiv kada mu dolaze sinovi sa košuljom Jusufa a.s., i strašnom pričom. Znao je da lažu, ali je ostao strpljiv i imao je povjerenje u Allaha dž.š. da će čuvati Jusufa a.s. kako bi sačuvao porodicu na okupu. I Allah dž.š. ga nagrađuje tako što na kraju bivaju svi zajedno obasuti njegovom milošću.

Ponekad, uprkos našim najvećim naporima, biće vremena kada se naša djeca neće ponašati u skladu sa onim što smo ih učilii kako bismo mi željeli. Mogu se i opirati našim pokušajima da ih približimo vjeri putem časova Kur’ana, mekteba vikendom, memorisanjem više Kur’ana ili postom u dugim ljetnim danima. Ali budite strpljivii nemojte odustati. Učite dovu za strpljivost: Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo,  Kur’an,7: 126

Razgovor sa drugim roditeljima vam možeta kođer pomoći i dati nove ideje.

3. Čitajte o roditeljstvu

Od momenta kada Allah dž.š. naredi meleku da udahne život u majčinu utrobu, vječni posao roditeljstva počinje. Jer dok god su živi oni će se brinuti o svojoj djeci, bez obzira koliku starost doživili. Strategije i uloge se mijenjajau, ali osnove roditeljstva ostaju iste. Stoga, čitanje o osnovnim principima roditeljstva od momenta kada su djeca u utrobi pa nadalje je neizbježno.

Veoma je važno da uložimoi vrijeme i energiju kako bismo naučili osnovne činjenice o pravilnoj ishrani i navikama tokom trudnoće, fiziologiji djeteta, o roditeljstvu u digitalnom dobu itd. Postoje također i određene vještine u roditeljstvu koje nam pomažu da razumijemo svoju djecu i da prilagodimo stil roditeljstva koji odgovara našoj djeci i okolnostima na najbolji način. Ovdje je nekoliko prijedloga za čitanje: Dr. Laura Markham, Grandma Jeddah, Babycenter.

Izvor: ProductiveMuslim.com

Autor: Sana Gul

Za Akos.ba prevela: Anesa Gegić

Povezani članci

Back to top button